Zelfs mijn kinderen weten dat het onrechtvaardig is

Zelfs mijn kinderen weten dat dit onrechtvaardig is

Nog voordat ik las dat GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus een einde willen maken aan de ongelijkheid in salarissen van vrouwen en mannen, had ik het vanochtend met mijn kinderen hierover. Zelfs mijn kinderen weten dat dit onrechtvaardig is; een ongelijke beloning. Wanneer kinderen van zes en negen dit weten, waarom lijken volwassenen het dan te vergeten?

Ik geloof in gelijkheid. Dat is geloof ik wel duidelijk. Ik doe er alles aan, om mijn kinderen te laten zien dat de wereld soms niet eerlijk is. Op een kindvriendelijke manier praat ik met ze over de ongelijkheid in de wereld. Niet alleen als het gaat om de armoede op deze planeet. Nee, de zaken die onrechtvaardig zijn en dichterbij te vinden zijn komen ook langs.
Dus ook de verschillen in de beloning tussen vrouwen en mannen. Dan doel ik op gelijke functies. Kortom, vrouwen die hetzelfde werk doen als dat mannen doen. Mijn wetenschapper merkte op dat veel (mannelijke) werkgevers zich beroepen op de zorgtaken van vrouwen. Dat is zo. Veel werkgevers zijn er soms minder blij mee, dat vrouwen ervoor kiezen om minder te werken of misschien zelfs een tijdje niet beschikbaar zijn, wanneer ze zwanger zijn. We kunnen de natuur niet veranderen. Wel kunnen we het idee opzijzetten dat vrouwen daarom maar minder salaris zouden mogen ontvangen. Het kan ook andersom. Deze huisvader bewijst dit. Onze rolverdeling is “anders.”
Blijkbaar zijn sommige werkgevers een andere mening dan mij toebedeeld. Vandaar dat het nodig is, dat er een wet aangenomen moet worden. Dat is niet alleen jammer, want men zou de tijd in de Tweede Kamer ook aan andere zaken kunnen besteden. Niet aan iets dat zo vanzelfsprekend zou moeten zijn.
Het kan wel, een systeem waarbij bedrijven met meer dan vijftig medewerkers gedwongen worden om vrouwen dezelfde beloning te geven. Dergelijke wetten zijn al van kracht in Duitsland en IJsland. Maar goed, soms lopen deze landen politiek gezien mijlenver op ons vooruit (beide hebben een vrouwelijke premier gehad of er is een vrouwelijke premier aan de macht). Iets waar ook dit land nog wel wat van kan leren.
Zestien procent van de vrouwen krijgt hiermee te maken. Toch is er een kanttekening. Het CBS, waarvan het cijfer van zestien procent afkomstig is, liet weten dat dit deels te wijten is aan andere arbeidssectoren waarin de vrouwen werkzaam zijn en (jawel, daar is ‘ie weer) het aantal uur dat men werkzaam is. Toch kan van die zestien procent zeven procent niet worden voorzien van een geldige reden. Kortom, in deze gevallen is er toch echt sprake van een discriminatie als het gaat om beloning.
Wanneer je als vrouw merkt dat jij minder ontvangt dan een collega met dezelfde functie, dan ligt de bewijslast bij jou. De omgekeerde wereld natuurlijk. De werkgever is verantwoordelijk voor de salarisadministratie, niet de werknemer. Dankzij deze wet zou het mogelijk moeten zijn om de werkgever hierop aan te spreken en dan zou er iets aan gedaan kunnen worden. Kunnen, want ik zie het gebeuren dat een werkgever wel moeilijk gaat doen. Dit zou zelfs kunnen leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie. Een boete die de overheid in dit geval zou gaan uitdelen is prima, de bedrijven worden gestraft. Maar wat doe je met de klokkenluiders? We kennen allemaal de verhalen over het aankaarten van misstanden. In veel gevallen leidde dit tot een ontslag van de klokkenluider. Met dit wetsvoorstel zou je misschien wat misstanden kunnen oplossen. Alleen zou je er verstandig aan doen om ook iets aan de bescherming van de (vrouwelijke) werknemers te doen.
Mijn boodschap aan werkgevers die zich hieraan schuldig maken is simpel: draai het eens om. Wanneer vrouwen op basis van hun geslacht meer zouden verdienen, zou dit fair zijn? Nee. Dat geldt ook voor vrouwen die minder verdienen op basis van hun geslacht. Uitvluchten zijn makkelijk te zoeken, maar wees nu eens eerlijk… Zelfs mijn kinderen weten dat dit onrechtvaardig is!

Lees ook… 

Geef een reactie