Een alarmerend bericht in de Volkskrant. Althans, dat vond ik. Wellicht denk jij er anders over. Het zette mij aan het denken over de manier waarop “wij” mannen ons gedragen. Zowel vroeger als nu. Gelukkig zijn er uitzonderingen.

Niet iedere historische gebeurtenis is goed ambassadeurschap voor mannen. In de loop van de geschiedenis zijn er talloze voorbeelden te bedenken waarop mannen het helemaal hebben verpest. Ik denk niet eens aan de generatie politici die het nu voor het zeggen hebben.

“Zonde”

Natuurlijk, er zijn mensen die van mening zijn dat de eerste echte “zonde” werd begaan door een vrouw. Eva om precies te zijn. Ze pakte die appel, dat mocht niet en het was Exit Eden. Over die slang wil ik overigens best discussiëren. Was dat geen mannelijk schepsel? Los van dit: er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden hiervoor. Excuses aan iedereen die dit verhaal wil geloven. Dat staat je vrij. Laat ik mijn betoog even beperken tot de geschiedenis waar wel bewijs voor is te vinden.

Keizer Nero

Neem nu de Romeinse keizer Nero. Ooit droeg hij de naam Lucius Domitius Ahenobarbus en dankzij de hulp van zijn moeder kwam hij aan de macht. In plaats van haar te bedanken voor haar aandeel in de moord op zijn pleegvader Claudius, liet hij haar vier jaar na zijn machtsovername doden. Natuurlijk, keizerin Agrippina’s handen waren natuurlijk ook niet brandschoon. Toch is de herinnering aan deze keizer er een die de daden van Agrippina toch wel overschaduwen. Het begon allemaal met de mislukte veldtocht tegen de Parthen in het oosten van het rijk. In een poging een en ander te verdoezelen, besloot Nero om zich volledig te storten op zijn creatieve uitingen. Was hij niet de beste dichter? Was hij niet de beste zanger? Was hij niet de beste acteur? Eigenlijk niet, zijn pogingen werden weggehoond, zij het stiekem. Zelf was hij daar niet echt van op de hoogte. Toen bleek dat de stad Rome voor een deel in de as werd gelegd door een grote brand en hij een gigantisch paleis wilde neerzetten, deden geruchten de ronde dat hij de brand had laten stichten. Historici zijn van mening dat er geen bewijs geleverd kan worden hiervoor. Mocht het wel het geval zijn, dan wist Nero zonder moeite een groep aan te wijzen die de schuld moest krijgen: de christenen. De christelijke religie was destijds verboden in Rome.

Mocht Nero de brand niet aangestoken hebben, dan is er nog steeds genoeg idioots te melden over deze Romeinse vorst. Daar ga ik verder niet op in. Het is de manier waarop hij zichzelf bepaalde wijsheden en talenten toebedeelde, die mij deden denken aan de manier waarop sommige artsen dus hun territorium claimen in de operatiekamer (zie het artikel van de Volkskrant). Het nadrukkelijk aanwezig willen zijn en laten zien dat je beter bent dan de ander. Terwijl dit misschien helemaal niet zo hoeft te zijn. En zo zijn er in de loop van de geschiedenis vele voorbeelden van mannen die te veel macht kregen.

Een man is niet beter of meer

Ik wil benadrukken dat ik niet van mening ben dat iedere mannelijke arts zijn territorium claimt. Echt niet. Waar ik wel van overtuigd ben: in deze maatschappij komt het nog veel te vaak voor dat mannen de macht krijgen of naar zich toe kunnen trekken omdat ze man zijn. Wat ik mijn kinderen (het is tenslotte een nieuwe generatie) uitleg is daarom heel erg simpel: een man is niet beter of meer, omdat hij man is.

Mannelijk handelen

Helaas moet ik vaststellen dat vele rampen en oorlogen het gevolg zijn geweest van mannelijk handelen. Vaak omdat er sprake was van te veel macht bij een verkeerd persoon. Persoon, want ook in de loop van de geschiedenis waren er vrouwen die te veel macht kregen. Alleen hun aantal is minder. Het waren en zijn toch vooral de mannen die de dienst uit maken.


Kortom: Wij mannen hebben er een rotzooi van gemaakt, excuses hiervoor! Wanneer niemand het doet, dan doe ik het maar… 

Nu ben ik benieuwd, hoe denk jij hierover?

Bron afbeelding: Wikimedia Commons.

 
 
 

Vergelijkbare berichten