Op social media wordt de hashtag #moederhart gebruikt om aan te geven dat men de noodklok luidt over de coronamaatregelen op scholen. De vraag van deze schrijvende huisvader is dan: Waar was dat moederhart eigenlijk?

Vaderhart?


Een moederhart. Mijn eerste reactie was: hoe zit het dan met het vaderhart? Telt dat niet mee? Moeten we weer benadrukken dat er benadrukken dat biologisch gezien de vrouw een enorme voorsprong heeft op de man? Of willen we toch weer benadrukken hoe het precies niet moet als het gaat om de rollenpatronen in de samenleving?

Website

Moederhart, bereikbaar via www.moederhart.nl, laat het volgende weten over de actie (volgens mij is het een actie, maar ik ben geen expert):

“Namens een grote groep moeders en voor alle kinderen in Nederland luiden wij de noodklok. De recent aangescherpte coronamaatregelen op scholen, waaronder een nieuw test-, quarantaine- en mogelijk vaccinatiebeleid, zullen de levens van onze kinderen aanhoudend verder ontwrichten. Met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.”

Via de website pleit men voor het schrappen van testen voor kinderen en het uitsluiten van vaccinaties voor kinderen. Dit zou het meest kindvriendelijk zijn. Bovendien wil men meer inspraak krijgen als het gaat om het beleid dat betrekking heeft op deze zaken.

Invloed

Invloed wil iedereen. Zo wil ik graag invloed op bepaalde zaken die het leven van kinderen echt kunnen ontwrichten. Volle klassen, gebrek aan onderwijspersoneel, meer aandacht voor de mislukte opzet van passend onderwijs en aandacht voor armoede en racisme. Die invloed heb ik tot op heden niet gekregen. Misschien had ik een hashtag moeten starten op social media.

Als vader van een kind dat door een falend beleid op het gebied van passend onderwijs de deur werd gewezen in het regulier onderwijs was het fijn geweest om te zien dat er inderdaad sprake zou zijn geweest van ‘passend onderwijs.’ Dat was er niet. Toen waren er geen moeders die hiervoor opkwamen. Toen was het stil, heel erg stil.

Toen ik schreef over pesten en pestgedrag was het overigens ook erg stil. Misschien dat de moeders onder de indruk waren van wat dit teweeg kan brengen bij kinderen. In dit geval was het PTSS om precies te zijn.
Nu weet ik dat dit iets persoonlijks is. Het zijn verhalen en ervaringen die horen bij mijn leven. Weet je wat het rare is: hierin ben ik niet de enige. Toch zijn dit geen redenen om een actie te starten zoals deze.
Los van het ontbreken van acties op het moment dat zich andere gebeurtenissen voltrokken is er nog iets anders wat me stoort. De kaart van discriminatie wordt getrokken. Blijkbaar voelen deze moeders zich gediscrimineerd. Naar mijn idee staat deze discriminatie in geen verhouding tot de gevallen die het nieuws halen. Waarbij vrouwen aangesproken of uitgescholden worden omdat ze een hoofddoek willen dragen, waarbij een voetballer uitgemaakt wordt voor aap of wanneer twee mannen hand in hand over straat lopen. Raakt dit de moeders niet? Het lijkt me toch van wel.

Meer dan

Er is meer dan alleen COVID-19 of corona in de wereld, al zou je soms anders denken. De focus op het test- en vaccinatiebeleid is er niet zonder reden. Ook kinderen kunnen ziek worden, zij het in beperktere mate. Ze kunnen wel volwassenen aansteken. Die volwassenen kunnen voor een klas staan. Misschien behoren ze wel tot een risicogroep of kennen ze mensen uit de risicogroep. Dichterbij huis kun je ook de vraag stellen of kinderen zij die meer risico zouden kunnen lopen aan kunnen steken of besmetten. Dat is nu eenmaal zo.
De vraag die je beter kunt stellen: Wanneer we alles stopzetten, wat dan? Moeten we er dan maar genoegen mee nemen dat het voor bepaalde mensen in de samenleving einde verhaal is? Dat het dan maar een kwestie is van ‘pech’ hebben? Omdat het leven zo hard is. Dat maakt de actie op social media en op de website er een die zelf dus uiteindelijk ook keihard is.

Rest nog steeds de vraag waar de hashtag was wanneer het om andere zaken ging. Naast de vraag hoe het precies zit met het vaderhart. Hoe zit dat precies?


Maar goed, ik heb er natuurlijk geen verstand van. Vandaar dat ik maar weer eens ga stofzuigen. Dat schijn ik veel beter te kunnen!
 

Vergelijkbare berichten