Omdat ik een beetje achterloop, aandacht voor het nieuws van februari. Een artikel in Trouw stond nog op mijn wensenlijstje om te verwerken tot een blog. In dit artikel lees je meer over de onlineactiviteiten van kinderen en wat je als ouder kunt doen. Maar bestaat er zoiets als veilig online?

Nachtmerrie


Ik weet nog goed die avond dat zoonlief huilend naar beneden kwam. Hij werd wakker van een nachtmerrie, omdat hij eerder op die dag een filmpje bekeken had dat hem toch wel angst bezorgde. Nu moeten we in het geval van mijn zoon voorzichtig zijn. We hebben het over een kind dat bij het zien van Bambi, de eerste keer, al vroeg of er iets anders op mocht. Het was nét iets te spannend allemaal. In dit geval was het een bespreking van een videospelletje dat hem angst bezorgde.

Geen filmpjes

Het is helemaal anders dan “vroeger.” Vroeger had je geen filmpjes waarbij het beeld in twee of meer delen was gesplitst en waar je een of andere hippe meid of jongen een videogame hoorde bespreken. Maar goed, we hadden “vroeger” wel meer dingen niet. Dat is overigens een heel ander onderwerp, wat mij meteen doet beseffen: Ik ben oud.


Terug naar het nu. De onlineactiviteiten van je kroost. Zet het idee overboord dat je alles kunt controleren. Dat gaat niet. Er zijn altijd momenten waarop ook jij die aandacht niet kunt geven. Dat maakt niet uit. Zorg ervoor dat je weet wat ze doen en wanneer ze dit doen. Soms zal het voorkomen dat er iets niet goed zal gaan. Vallen en opstaan, dat is het. Moet je hierdoor meteen een verbod instellen? Nee, ik denk het niet. Toch hoeft de vrijheid niet al te groot te zijn. Belangrijk is dat je dingen bespreekbaar maakt. Leg uit waarom je bepaalde dingen wel of bepaalde dingen niet wilt hebben.

Schermafdrukken

Het is een grote nachtmerrie voor ouders om erachter te moeten komen dat de online activiteiten van hun kroost niet zo “leuk” zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan de chatgroepen op WhatsApp. Wie denkt dat dit alleen voor ouders is bedoeld om zo een “klassen app” te hebben, denk nog maar een keer. In die groepen kan het voorkomen dat kinderen elkaar gaan pesten. Wat doe je dan? Het beste advies dat ik hierover ontving: pak de telefoon van je kind af, wanneer het gepest wordt. Confronteer het andere kind hier vervolgens mee via de ouders van dat kind. Zijn de pestkoppen zo “slim” geweest om de beledigende of kwetsende opmerkingen te verwijderen, dan is dat in ieder geval zichtbaar in de geschiedenis. Nee, je kunt de verwijderde berichten niet terughalen. Het kind dat deze heeft verwijderd, zal toch uitleg moeten geven waarom bepaalde teksten ineens verdwenen zijn. Wil je het nog beter doen: maak schermafdrukken.


Nu weet ik dat het artikel in Trouw voornamelijk gaat over tieners en hun onlineactiviteiten. Als vader van twee kinderen die wat jonger zijn (tien en zeven, bijna acht), leer ik ze nu al om goed op te letten. Een extra “prijs” in een spelletje klinkt misschien leuk, maar wat zit erachter? Een aankoop in een spelletje lijkt misschien leuk voor dat moment, maar ik stel altijd de vraag: Heb je er later echt nog wat aan? Vaak buig ik het dan om naar een optie om te sparen voor iets dat “echt” is. Speelgoed bijvoorbeeld.


En wanneer het mij niet bevalt wat er online voorvalt, dan ben ik ook streng. Dan ligt de door mij ooit gebruikte smartphone gewoon op de kast.

“Volgen”

Hoe doe je dat met het “volgen” van je kinderen, zoals uitgelegd wordt in het artikel? Volgen is niet hetzelfde als spioneren. Het zorgt ervoor dat je weet wat er gaande is, ook in de digitale wereld. Zolang het kinderen zijn, is sturing noodzakelijk. Als ouder kun je bepaalde situaties soms beter inschatten. Zelf heb ik er nooit gebruik van gemaakt, dat volgen. Omdat het niet nodig is. Onze kinderen weten waar en wanneer ze de telefoon mogen gebruiken. Wat wel uitgeschakeld is, wanneer mogelijk: de chatfuncties. We hebben uitgelegd dat er sommige mensen zijn die het leuk vinden om anderen te misleiden. Waarom ze dat doen, dat hebben we vooralsnog niet verduidelijkt. Dat is een stukje van de waarheid waarvoor ik mijn kinderen vooralsnog wil beschermen. Daar gaat het nu allemaal om: bescherming bieden, maar geen angst aanpraten. We kunnen er niet omheen: kinderen zijn nu eenmaal “meer digitaal” dan dat ze pakweg twintig jaar geleden waren. Tenzij je was zoals mij: op mijn zesde een Commodore 16, later een Toshiba. Maar goed, toen was ik nog niet online.
In die periode draaide het allemaal om een computer die nergens mee verbonden was. Niet helemaal, want de Commodore 16 had een tapestreamer. Een apparaat waarmee je op een cassettebandje zelf “geschreven” programma’s kon opslaan én waarmee je kon opnemen. Bijvoorbeeld van de radio. Wanneer er aan het einde van een uitzending een serie piepjes te horen was.

Commodore-commando

In die tijd was je blij dat je commando het onderstaande commando werkte (het is overigens een commando voor de Commodore 64):

1 GOSUB 1000:GOTO100             :rem 118
2 PRINTCHR$(145)C$:FORJ=1TO400:NEXT:PRINT
  ER$CHR$(145):RETURN             :rem 35
4 Zl=UN:ZZ=ED:RETURN             :rem 109
5 ZZ=ZZ-LR:RETURN                :rem 191
6 POKEW1,VI+TU:RETURN            :rem 142
7 POKEWI,VI+FR:RETURN            :rem 126
8 POKEW1,Vl+SX:RETURN            :rem 146
9 PF=PF+UN:IFPF>FFTHENPF=FF       :rem 39
10 RETURN                         :rem 65
11 PF=PF-UN:IFPF<UNTHENPF=UN     :rem 126
12 RETURN                         :rem 67
13 Z1=ZR:FORZZ=BGTOEDSTEPLR      :rem 121
14 IFPEEK(Z)=NNTHENPOKEWI,VI:GOTO16
                                  :rem 16
15 ONPEEK(Z)GOSUB10,10,6,4,8,7   :rem 202
16 ONPEEK(Y)GOSUB9,11,10,5         :rem 8
17 POKEHI,ZZ:POKEH3,PF:POKEBF,ZR:NEXT:IFZ
   1=UNTHEN19                    :rem 165
18 GOTO13                          :rem 6
19 POKEH1,ZR:POKEH3,ZR:POKEW1,ZR:POKEW3,Z
   R:POKE198,ZR                   :rem 29
100 PRINTFL$;:INPUTFF$           :rem 137
110 IFFF
 
lt;>"R"ANDFF
 
lt;>"F"THENFF$="":GOSUB     2:GOTO100                    :rem 184 120 PRINTUL$FF$:PRINTCV$;:INPUTVV$                                  :rem 238 130 IFVV
 
lt;>"T"ANDVV
 
lt;>"S"ANDVV
 
lt;>"P"ANDVV    
 
lt;>"N"THENGOSUB2:GOTO120       :rem 0 140 FORJ=1TO4:IFVV$=VL$(J)THENVI=VC(J)                                  :rem 105 150 NEXT                         :rem 213 160 PRINTUL$VV$:PRINTPV$;:INPUTVW$:rem 32 170 IFVW
 
lt;>"T"ANDVW
 
lt;>"S"ANDVW
 
lt;>"P"ANDVW    
 
lt;>"N"THENGOSUB2:GOTO160      :rem 12 180 FORJ=1TO4:IFVW$=VL$(J)THENV3=VC(J)                                  :rem 112 190 NEXT                         :rem 217 200 PRINTUL$VW$:PRINTNF$;:INPUTYS$ :rem 9 210 IFYS
 
lt;>"Y"ANDYS
 
lt;>"N"THENGOSUB2:GOTO2     00                           :rem 158 220 IF YS$="N"THENV3=V3-UN        :rem 16 230 PRINTUL$YS$:PRINTPF$;:INPUTPF:rem 211 240 IFPF<UNORPF>FFTHENGOSUB2:GOTO230                                  :rem 132 250 PRINTNL$PF:PRINTBG$;:INPUTBG :rem 122 260 IFBG<ZRORBG>FFTHENGOSUB2:GOTO250                                  :rem 119 270 PRINTNL$BG:PRINTED$;:INPUTED :rem 111 280 IFED<ZRORBG=EDORED>FFTHENGOSUB2:GOTO2     70                           :rem 107 290 IFFF$="R"ANDED<BGTHENGOSUB2:GOTO270                                  :rem 187 300 IFFF$="F"ANDED>BGTHENGOSUB2:GOTO270                                  :rem 169 310 PRINTNL$ED:PRINTLR$;:INPUTLR :rem 148 320 IFLR<=ZRORLR>FFTHENGOSUB2:GOTO310                                  :rem 216 330 IFFF$="R"ANDLR>ED-BGTHENGOSUR2:GOTO31     0                            :rem 126 340 IFFF$="F"ANDLR>BG-EDTHENGOSUB2:GOTO31     0                            :rem 115 350 IFFF$="F"THENLR=-LR          :rem 115 360 PRINTUL$ABS(LR):PRINTCHR$(158)A$:PRIN     TB$:PRINTF$:PRINTCHR$(158)A$  :rem 63 370 POKEH3,PF:POKEWI,VI:POKEW3,V3 :rem 82 380 GOTO13                        :rem 56 999 REM INITIALIZE               :rem 129 1000 PRINTCHR$(147)CHR$(5)CHR$(142):POKE5      3281,0:POKE53280,0:Z=197:BF=198:Y=65      3                           :rem 188 1010 POKE657,128:POKE788,52:S=54272:VM=S+      24:FORJ=STOVM:POKEJ,0:NEXT  :rem 146 1020 FORJ=STOVM:READQ:POKEJ,Q:NEXT:rem 26 1025 FF$="R":BG=5:ED=125:LR=2:VV$="T":VW$      ="T":PF=11:YS$="N"          :rem 102 1030 ZR=O:UN=1:TU=2:FR=4:SX=6:NN=64:FF=25      5:Hl=S+1:Wl=S+4:H3=S+15:W3=S+18                                   :rem 63 1040 R$=CHR$(18)                  :rem 51 1050 A$=R$+"{37 SPACES}"          :rem 77 1060 PRINTA$                     :rem 185 1070 PRINTR$"{4 SPACES}SOUND MODULATION D      EMONSTRATOR{4 SPACES}"       :rem 54 1080 PRINTA$                     :rem 187 1090 B$=R$+CHR$(158)+" F7=SYNCH F5=RING F      3=BOTH Fl=RESTART "+CHR$(159)                                  :rem 108 1095 F$=R$+CHR$(158)+" CTRL=PAUSE COM=FRE      Q DN SHFT=FREQ UP "+CHR$(159)                                  :rem 163 1100 C$=CHR$(158)+"{31 SPACES}"+R$+"ERROR       "+CHR$(159)                :rem 123 1105 ER$="{8 LEFT}{5 SPACES}"    :rem 235 1110 BL$=R$+CHR$(159)             :rem 68 1115 UL$=CHR$(145):FORJ=1TO31:UL$=UL$+CHR      $(29):NEXT:UL$=UL$+"{2 SPACES}"                                  :rem 104 1118 NL$=UL$+CHR$(157)           :rem 165 1120 FL$=BL$+" RISING OR FALLING TONE? (R      ,F) "+CHR$(146)             :rem 228 1130 BG$=BL$+" STARTING FREQUENCY      {4 SPACES}(0-255) "+CHR$(146):rem 80 1140 ED$=BL$+" ENDING FREQUENCY{6 SPACES)      (0-255) "+CHR$(146)         :rem 154 1150 LR$=BL$+" LOOP RATE{13 SPACES}(1-255      ) "+CHR$(146)               :rem 176 1160 CV$=BL$+" CARRIER WAVEFORM{4 SPACES}      (T,S,P,N) "+CHR$(146)       :rem 132 1170 PV$=BL$+" PROGRAM WAVEFORM{4 SPACES}      (T,S,P,N) "+CHR$(146)       :rem 162 1180 PF$=BL$+" PROGRAM FREQUENCY      {5 SPACES}(1-255) "+CHR$(146):rem 15 1190 NF$=BL$+" HEAR PROGRAM VOICE?      {5 SPACES}(Y,N) "+CHR$(146)  :rem 10 1200 FORJ=1TO4:READQ:VC(J)=Q:NEXT :rem 85 1210 FORJ=1TO4:READQ$:VL$(J)=Q$:NEXT                                  :rem 203 1300 RETURN                      :rem 164 2000 DATA 5,0,128,7,0,15,240:REMVOICE1                                   :rem 12 2010 DATA 0,0,0,0,0,0,0:REMVOICE2:rem 251 2020 DATA 5,0,128,7,0,15,240:REMVOICE3                                   :rem 16 2030 DATA 0,0,0,15:REMFILTERS,VOLUME                                  :rem 148 2040 DATA 17,33,65,129:REMWAVEFORMS                                   :rem 17 2050 DATA T,S,P,N                :rem 170

 
Wanneer je dan een programma geschreven had van een paar duizend regels en je de cursor een plaatsje zag opschuiven, was je natuurlijk Koning. Tenzij je die verschrikkelijke Syntax Error-melding zag verschijnen.
Maar goed, dat was de Commodore. Nu is het de smartphone, tablet of pc. Een heel andere kwestie. Met hele andere aandachtspunten.


Lees het volledige artikel via Trouw.nl.

Ik ga nu even shoppen. Geraniums, ik voel mij ineens oud.

Bron afbeelding: Pixabay / pixel2013

Vergelijkbare berichten