“Tijd voor een nieuw rooster, ” dit artikel, verscheen voor het eerst in 2015 op een andere website. Het artikel werd geschreven naar aanleiding van een introductie van een continurooster waardoor ouders zouden opdraaien voor kosten. Anno 2022 heb ik dit artikel aangepast.

Waar sommige scholen de fout mee in gaan is de aanname dat een pauze tijdens een dag met een continurooster geldt als “overblijven.” In samenspraak met ouders mag een school voor overblijven geld in rekening brengen voor eten. Wanneer het niet lukt om vrijwilligers in te zetten als “overblijfouders,” dan mag de school dit overlaten aan een organisatie voor kinderopvang. De kosten kunnen dan doorberekend worden aan de ouders.

Meestal zal de school kiezen voor vrijwilligers, zodat er alleen een eigen bijdrage gevraagd wordt voor het eten.

Tot zover alles helder. Een continurooster zorgt ervoor dat er sprake is van een andere situatie dan een rooster waarbij de ochtend- en middaglessen nadrukkelijker van elkaar gescheiden zijn.

2015

Tot zover alles helder, zou je denken. Dat was in 2015 niet het geval. De introductie van dit continurooster en daar aan gekoppeld het direct inschakelen van een professionele organisatie voor kinderopvang leverde de nodige vraagtekens op. Mocht de school dit zomaar beslissen? Daarnaast was het de vraag waarom er niet eerst gekeken werd naar de mogelijkheden voor het aantrekken van vrijwilligers. Volgens de school in kwestie was dit allemaal te ingewikkeld. Bovendien, er was een goede reden om zelfs met een continurooster de kosten in rekening te brengen.

De school beriep zich erop dat de naam anders was. Men vermeed met nadruk het word continurooster. Men sprak over een nieuw rooster of over een handiger rooster.

Chocoladeletterrooster

Wat voor naam je ook geeft aan het rooster, het zal gaan om een continurooster wanneer er sprake is van een korte pauze in plaats van een langere middagpauze. Al geef je dit rooster de naam Chocoladeletterrooster. Dat maakt niet uit.

De naam Chocoladeletterrooster is er niet een die ik zelf heb bedacht. Deze naam was afkomstig van een ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De beste man wist te vertellen dat het echt niet in orde was, wat de school deed.

Ondanks bezwaren van mijn kant schoof de directie deze terzijde. De betreffende ambtenaar had het mis. Zelfs het wijzen op deze link was niet voldoende. Men had dit samen met de organisatie voor kinderopvang uitgezocht… en die konden het echt weten!

Omdat mijn oudste in hetzelfde jaar van school wisselde, besloot ik verder niets meer hiermee te doen. Behalve dan het wijzen van andere ouders op dit rare standpunt. Niet alleen ouders op de school in kwestie. Via het artikel dat ik in 2015 schreef kon ik andere ouders hiermee helpen. Dat was dan ook de reden waarom ik dit artikel in 2022 besloot af te stoffen en een plaatsje in de hogere regionen van deze website te geven.

Hoe zit het dus?

Het is goed om even onderscheid te maken tussen een situatie met gescheiden dagdelen en een Tussenschoolse Opvang (TSO) en een continurooster. Een TSO is verplicht voor elke school waar er sprake is van een rooster dat bestaat uit gescheiden dagdelen. Het klopt inderdaad dat er kosten berekend mogen worden voor het eten dat aangeboden wordt aan de kinderen.

Een school zonder TSO is een school waarbij een continurooster van kracht is. Het maakt hierbij niet uit welke naam gehanteerd wordt. De kinderen gaan tijdens een (wat langere) pauze niet naar huis. De overheid gaat ervan uit dat onderwijspersoneel (docenten / ondersteunend personeel) de leiding houdt. Hiervoor mag de school een externe partij inroepen, maar dit zal niet rendabel zijn voor de scholen. De reden hiervoor is simpel: het is niet toegestaan om de rekening neer te leggen bij de ouders.

Website Rijksoverheid

Omdat het in 2015 onduidelijk was waar de informatie over het continurooster te vinden was op de website van de Rijksoverheid of het ministerie, nam ik zelf contact op. Inmiddels is de informatie goed vindbaar. Het enige verweer dat hier tegen in gebracht kan worden is “Ons rooster heeft een andere naam.” Dat maakt niet uit. Noem je het rooster aangepast rooster of nieuw rooster, dan heeft het nog altijd de kenmerken van een continurooster.

Wanneer een school denkt een ‘maas’ gevonden te hebben door te stellen dat kinderen ook gewoon opgehaald kunnen worden, dan is er nog steeds sprake van… juist, een continurooster. Deze vrijblijvendheid is een illusie, wanneer je bedenkt dat de pauzes twintig, misschien dertig minuten duren. De uitvoerbaarheid om kinderen op te halen is dan een onmogelijke opgave.

Wanneer de school wel kosten in rekening brengt

Een school kan besluiten een externe organisatie in te schakelen. Dat is prima. Alleen de kosten hiervoor worden bekostigd uit eigen middelen. De rekening neerleggen bij de ouders mag, maar dan zal men altijd moeten vermelden wat voor een soort rekening dat precies is: een vrijwillige bijdrage. De kosten zijn dus niet bindend.

Meer informatie

Meer over dit onderwerp lees je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Afbeelding bovenaan deze pagina: Unsplash.

Vergelijkbare berichten