Tijd voor een nieuw rooster?     

Tijd voor een nieuw rooster?

De zomervakantie komt eraan of is al een feit, afhankelijk in welke regio je woonachtig bent. Dit leidt in sommige gevallen tot het aanpassen van de schoolroosters. Na een zomervakantie is het voor veel scholen een goed idee te beginnen met een nieuw rooster. Dan doel ik op het continurooster.

In 2015 schreef ik een blog over dit continurooster. Helaas was deze blog door wat verhuizingen nergens meer te vinden. Door een post op Instagram werd dit weer een actueel onderwerp om over te schrijven.
Een continurooster… De een vindt het geweldig, de ander vindt het maar lastig. Bovendien is het soms een extra kostenpost, wanneer het kind of de kinderen extra naar de buitenschoolse opvang (BSO) moeten. Waar ouders niet altijd rekening mee houden is de extra bijdrage die door sommige scholen gevraagd wordt voor het laten pauzeren van de leerlingen gedurende de tijd dat men normaal gesproken thuis zou zijn. Onterecht voeren sommige scholen deze kosten op als een vorm van tussenschoolse opvang (TSO). Dit zou rechtvaardigen om hiervoor kosten in rekening te mogen brengen.
Enige jaren geleden werden wij als ouders ook geconfronteerd met de wens die de eerste school van mijn zoon had, om te komen tot een continurooster. Tijdens de presentatie werd informatie gegeven over dit rooster en welke gevolgen dit zou hebben. De kinderen zouden mogelijk langer gebruik moeten maken van de BSO en daarnaast werden kosten in rekening gebracht voor de pauzes. Men voerde dit op als een vorm van TSO.
Elke Nederlandse school die zich houdt aan een gescheiden rooster (ochtend en middag) is verplicht tot het aanbieden van TSO. Ouders ontvangen hiervoor een bijdrage. Deze is te vergelijken met die voor de BSO. In sommige gevallen is de vergoeding die scholen hiervoor in rekening brengen lager, omdat er gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers of juist weer hoger, omdat de school kiest voor een externe partij.
Op een school waar een continurooster is ingesteld gaan de kinderen tijdens de middag- of grote pauze niet naar huis. De overheid gaat ervan uit dat het onderwijspersoneel dan de leiding houdt. De school mag een externe partij inroepen om toezicht te houden, maar dit zal niet rendabel zijn voor de scholen. De reden hiervoor is simpel: het is niet toegestaan om hiervoor dan kosten in rekening te brengen.
In 2015 stond deze passage nog niet beschreven op de website van de Rijksoverheid. Inmiddels is dit wel het geval. Destijds heb ik daarom contact gezocht met het ministerie en een verantwoordelijk ambtenaar heeft mij netjes te woord gestaan. Jammer genoeg is de website nog niet helemaal duidelijk, want hoe zit het met scholen die het rooster dan geen continurooster noemen. Volgens de ambtenaar was er niets aan de hand. Het was gewoon een kwestie van naamgeving. Al zou je het een aangepast rooster, een aaneengesloten rooster of zelfs een chocoladeletter rooster noemen, dat zou niet uit moeten maken. De essentie is dat er sprake is van een situatie waarbij de leerlingen niet opgehaald worden. De school kan dan wel voorstellen dat dit wel het geval is, maar gewoon een twintig minuten of dertig minuten regelen voor de grote- of middagpauze. De vrijblijvendheid om leerlingen dan op te halen wordt dan misschien op papier wel geboden, maar is praktisch niet uit te voeren. Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen dan weer op tijd terug zijn? Zeker bij kinderen die van verder weg moeten komen is dat niet haalbaar. Dus nee, die foefjes kun je als school niet toepassen.
Is er dus sprake van een continurooster, dan houdt dit in dat er geen vergoeding in rekening gebracht mag worden waarbij gesuggereerd wordt dat het gaat om een verplichte bijdrage. Wel mag de school een vrijwillige bijdrage vragen, maar deze mag door de ouders geweigerd worden.
Meer hierover is terug te vinden op deze pagina van de Rijksoverheid.

Geef een reactie