De Goede Huisvader

Privacyverklaring

Privacy doet ertoe.

Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van De Goede Huisvader. Deze website is te bereiken via de volgende domeinen:

 • degoedehuisvader.nl
 • goedehuisvader.nl
 • goedehuisvader.com

De Goede Huisvader wordt hierna omschreven als dienstverlener of verantwoordelijke.

Verantwoordelijke

De Goede Huisvader
Rijnegommerstraat 28
2382XB Zoeterwoude
KVK: 50509616
Btw: NL002057857B55​
E-mail: [email protected]

Gevoelige informatie

De dienstverlener verwerkt gevoelige informatie en heeft zich ten doel gesteld om deze informatie op zorgvuldige manier te verwerken en te beschermen. Deze informatie komt op verschillende manieren tot de dienstverlener. Dit zijn:

 • Via de website van de dienstverlener.
 • Via de door de dienstverlener gebruikte social media kanalen.
 • Via e-mailverkeer.
 • Via ander berichtenverkeer (WhatsApp).

 

De informatie in deze privacyverklaring is gericht op de website en het gebruik ervan. In deze privacyverklaring lees je hoe er omgegaan wordt met de gegevens (verwerking en bescherming). Deze verklaring kan niet als ‘los’ onderdeel worden beschouwd. Ook de cookieverklaring, de disclaimer van de website, het verwerkingsregister en het protocol voor datalekken horen bij de informatie die in dit geval relevant en belangrijk is. Daarnaast bevatten de algemene voorwaarden relevante en belangrijke passages.

Gegevensverzameling

De website van de dienstverlener

Via de website worden door de dienstverlener de volgende gegevens verzameld over het website bezoek:

 • IP-adres (anoniem gemaakt).
 • Browser of user-agent.
 • Besturingssysteem.
 • Land van herkomst.
 • Gebruikt apparaat.

 

Het opslaan van deze gegevens hebben een gerechtvaardigd belang, want ze zijn noodzakelijk om te bepalen wat het doel was van het bezoek. In sommige gevallen is er sprake van een bewuste verstoring van de website of een poging daartoe. Bovendien geeft dit inzicht in website bezoek en kunnen de diensten van De Goede Huisvader op deze manier nog beter afgestemd worden op de wensen van de bezoekers.

Terugkoppeling via de website

Via de website is het mogelijk om contact op te nemen met de dienstverlener. Om dit contact zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk om in sommige gevallen tweemaal een e-mailadres in te voeren of een challenge uit te voeren. Hierna is het vervolgens mogelijk het bericht te versturen. Dit bericht wordt verstuurd via een beveiligde (https-)verbinding. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen in de te versturen e-mail en in een beveiligde database:

 • Naam (voornaam en achternaam).
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer (indien opgegeven of verplicht).
 • Bedrijfsnaam (indien opgegeven of verplicht).

 

Daarnaast kunnen de volgende gegevens opgeslagen worden, afhankelijk van het soort formulier:

 • Bedrijfsnaam,
 • Inschrijvingsnummers van Kamer van Koophandel en Belastingdienst.
 • Adresgegevens.
 • Website locatie.

Betaalverkeer (website)

Is er sprake van zogeheten betaalverkeer, dan worden er aanvullende gegevens verwerkt. Dit zijn:
 • Naam (voornaam en achternaam).
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing).
 • Inschrijvingsnummer KvK (indien van toepassing).
 • Gegevens Belastingdienst/btw-nummer (indien van toepassing).
 • Vestigings- of correspondentie-adres.
 • IBAN.
 • Gegevens financiële instelling behorend bij IBAN.
 • Status en terugkoppeling ivm. financiële transactie (goed- of afkeuring).

Betaalverkeer (website)

De bovenstaande gegevens worden niet verwerkt via deze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van externe systemen, te weten:
 • Mollie.com.
 • Stripe.
 • Moneybird m

m: Dit betaalplatform wordt niet actief aangeboden via de website. Alleen via indirect beschikbaar gestelde links is het mogelijk gebruik te maken van betaal links.

Cookies op de website

Deze website maakt, net zoals iedere andere website, gebruik van cookies. Dit houdt in dat persoonlijke gegevens opgeslagen kunnen worden. Tenzij je hiertegen bezwaar maakt. Op deze pagina lees je meer over de gebruikte cookies (cookieverklaring).

Zoals je op de eerder genoemde pagina kunt lezen, bestaat er een mogelijkheid om bepaalde cookies te weigeren. Sommige functies op de website werken mogelijk dan niet goed. Een aantal cookies (functionele cookies) moeten altijd aanvaard worden.

Er wordt gebruik gemaakt van cloudoplossingen voor het opslaan van gegevens. Uit oogpunt van veiligheid worden deze gegevens niet openbaar gemaakt via deze algemene voorwaarden. Op aanvraag zijn deze gegevens opvraagbaar. Wel is het zo dat er geen invoegtoepassingen actief gebruikt worden waarmee gegevens actief gedeeld worden met derde partijen voor deze cloudoplossingen.

Cookies van derde partijen

Omdat er functies gebruikt worden op deze website die afkomstig zijn van andere aanbieders, kan het voorkomen dat deze aanbieders cookies plaatsen. Dit kan gevolgen hebben en welke gevolgen dit precies zijn is afhankelijk van het soort cookies dat geplaatst wordt. Een voorbeeld hiervan zijn de berichten van De Goede Huisvader met embedded inhoud. Dat gaat dan bijvoorbeeld om externe video’s, afbeeldingen of berichten van social media. De inhoud is dus afkomstig van een andere locatie, alleen je hoeft de locatie niet te bezoeken. Toch kan dit er dus voor zorgen dat er cookies van deze externe partijen achtergelaten worden of dat je juist cookies moet accepteren, wil je de inhoud bekijken.

Denk dan aan tracking cookies, waarmee derden je interactie met de ingesloten inhoud kunnen monitoren (inclusief de interactie met de ingesloten inhoud wanneer je geen account hebt voor deze website/platform of niet bent ingelogd).

Analytische cookies

Om ervoor te zorgen dat De Goede Huisvader in staat is om te inzage te hebben wie de website bezoekt, hoe populair berichten zijn en wat er precies gaande is met betrekking tot de beveiliging van de website, worden zogeheten analytische gegevens verzameld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van Google Analytics en Burst Statistics. De privacyverklaring van Google Analytics is beschikbaar via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Deze diensten zorgen ervoor dat er cookies achtergelaten worden. Je kunt deze optie afwijzen.

Omdat berichten en afbeeldingen van De Goede Huisvader gedeeld mogen worden via social media, worden cookies geplaatst door de platformen waarvan het mogelijk is om de inhoud van de website de delen. Op deze pagina staat precies vermeld welke cookies geplaatst worden.

Cloudoplossingen

Er wordt gebruik gemaakt van cloudoplossingen voor het opslaan van gegevens. Uit oogpunt van veiligheid worden deze gegevens niet openbaar gemaakt via deze algemene voorwaarden. Op aanvraag zijn deze gegevens opvraagbaar. Wel is het zo dat er geen invoegtoepassingen actief gebruikt worden waarmee gegevens actief gedeeld worden met derde partijen voor deze cloudoplossingen.

Nieuwsbrieven

De dienstverlener kan voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik maken van standaard e-mails of een daarvoor bestemd systeem voor het versturen van nieuwsbrieven. In dit laatste geval zal de dienstverlener hiervoor eerst toestemming moeten vragen voor het toevoegen van de geadresseerde de lijst met te versturen e-mailadressen. Dit omdat er sprake is van het versturen van e-mails via een extern systeem. Dit systeem is Mailchimp. Nadere informatie over de privacyverklaring van deze organisatie: https://www.intuit.com/privacy/statement.

Welk doel?

Het opslaan van gegevens is noodzakelijk voor het kunnen starten van gegevens, het aanbieden van diensten of omdat dit wettelijk verplicht is. Daarnaast kunnen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor het aanbieden van een website die goed beveiligd is. Ook het opmaken van offertes vereisen bepaalde persoonlijke gegevens.

Voor nieuwe klanten geldt dat de volgende situaties van toepassing zijn om te vragen persoonlijke gegevens door te geven:

 • Het beoordelen van een aanvraag.
 • Het opstellen van een offerte (op maat).
 • Het opstellen van een overeenkomst.
 • Het (kunnen) aanbieden van een factuur.
 • Het aanbieden van een betaal link.
 • Het sturen van op maat gemaakt materiaal of informatie over een dienst/product.
 • Als bewijsvoering voor officiële diensten, waaronder bijvoorbeeld de Belastingdienst.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.

 

De dienstverlener biedt de mogelijkheid om vrijblijvend gebruik te maken van de laatste optie (het versturen van nieuwsbrieven) nog niet actief aan. Wanneer dit wel het geval is, dan gaat het niet om een verplichting. De dienstverlener zal nooit automatisch op basis van eerder contact overgaan tot het automatisch toevoegen aan een e-mail verzend- of distributielijst. Aanmeldingen vinden plaats op vrijwillige basis en hierbij geldt: aanmelding is een voorstel, nooit een verplichting. Daarnaast geldt dat afmelding op ieder gewenst moment plaats kan vinden en dit geen verdere gevolgen kan of mag hebben. De dienstverlener selecteert het gewenste platform op basis van beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Het delen van data met derden

Het idee dat er helemaal geen data gedeeld wordt met derden is niet helemaal juist. Het gebruik van bepaalde opties zal er indirect altijd voor zorgen dat er data gedeeld wordt. Wel zal er nooit voor gekozen worden om direct gegevens met derden te delen.

Het aanbieden van social media knoppen op iedere website is al een vorm van het delen van data. Het gebruiken van cloudoplossingen is eigenlijk al een beperkte vorm van delen van data. Zij het indirect.

De Goede Huisvader zal in ieder geval nooit je persoonlijke data doorgeven aan derden op een directe manier. Je gegevens worden niet doorverkocht of doorgegeven, zonder je toestemming. Wat andere websites of platforms doen is afhankelijk van privacy voorwaarden van die websites of platforms. Daarom bepaal je zelf welke cookies je accepteert als het om de aanvullende cookies gaat. Wil je daar meer over weten, dan lees je de informatie op de pagina met informatie over cookies.

Rechten

Recht van inzage

Het is mogelijk om een verzoek te doen om te zien wat De Goede Huisvader van je verzamelde aan gegevens. Dit is een verzoek tot inzage. Dit valt onder het recht van inzage. Een dergelijk verzoek motiveer je en hiervoor stuur je dit verzoek via e-mail samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (waarvan de privacygevoelige delen onleesbaar zijn gemaakt) naar [email protected]. Het is vervolgens aan de dienstverlener om te beslissen of je verzoek ingewilligd kan worden of niet.

Intrekken toestemming

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en er bestaat de mogelijkheid om de toestemming voor bepaalde persoonlijke gegevens in te trekken. Echter, bepaalde persoonlijke gegevens kunnen of mogen niet verwijderd worden. Dan gaat het om gegevens die wettelijk gezien bewaard moeten worden. Denk hierbij aan financiële gegevens of gegevens die een bepaalde bewaartermijn hebben.

Bewaren reacties (formulieren)

Laat je een reactie achter, dan worden deze gegevens bewaard totdat je besluit om de reactie te verwijderen of totdat je vraagt aan de Goede Huisvader om deze reactie te verwijderen. De gegevens worden in principe dus niet voorzien van een bewaartermijn. Wel kan besloten worden om de reacties periodiek te verwijderen.

Verzending van gegevens naar derde partijen

Hoewel privacy een belangrijke waarde is voor de dienstverlener, ontkomt de dienstverlener er niet aan om bepaalde platforms en bepaalde diensten te gebruiken die een eigen beleid hanteren als het gaat om privacy. De dienstverlener kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. 

In de regel geldt dat dit afhankelijk is van de gekozen instellingen voor het accepteren van cookies. 

De dienstverlener deelt geen gegevens met derde partijen ‘los’ van de website, behalve wanneer het gaat om juridische procedures. Hiervoor is meer beschreven in de algemene voorwaarden (gedeelte notice-and-take-down). 

Er geldt voor sommige gegevens een wettelijke bewaartermijn. Ook uit het oogpunt van beveiliging kunnen bepaalde gegevens niet zomaar verwijderd worden. 

Verzending van gegevens naar derde partijen

Het is afhankelijk van de casus, het proces of het specifieke ‘geval’ wat er precies met je data gebeurt. Dit is belangrijk als het gaat om dataportabiliteit. Met andere woorden: waar ‘blijven’  je persoonlijke gegevens. Op welke locatie worden deze opgeslagen? 

Uit oogpunt van veiligheid kunnen hiervoor geen inhoudelijke locaties genoemd worden. Wel is ervoor gekozen om gebruik te maken van diensten van Microsoft en Google. Dit houdt in dat de gegevens zowel binnen als buiten de Europese Unie opgeslagen worden. Per situatie wordt een onderscheid en een afweging gemaakt waar de gegevens opgeslagen worden. 

Wanneer het om de website gaat is het goed om te weten dat deze aangeboden wordt via servers die zich op het Europese continent en binnen de Europese Unie bevinden. 

Welke gegevens?

Om welke gegevens het precies gaat staat beschreven in het verwerkingsregister.

Recht op verwijderen gegevens

Het verzoek voor het verwijderen van gegevens, waarvoor eerst een motivatie gedaan wordt via een verzoek tot inzage van gegevens, kan verstuurd worden via [email protected]. Omdat de kopie van het ideniteitsbewijs direct na behandeling van het verzoek (digitaal) vernietigd is, zal dit nieuwe verzoek opnieuw voorzien moeten worden van een digitale kopie van een identiteitsbewijs. Zorg er dan ook voor dat de privacygevoelige delen onleesbaar zijn gemaakt.

Recht van bezwaar

Hoewel een dergelijke situatie onlogisch is (omdat de dienstverlener dit niet toepast; het gebruik van persoonsgegevens in een specifieke situatie), bestaat er altijd een mogelijkheid om een verzoek tot het gebruik maken van het recht van bezwaar in te dienen. Hiervoor is een motivatie, inclusief een digitale kopie van een identiteitsbewijs (zorg ervoor dat de privacygevoelige delen van het identiteitsbewijs niet zichtbaar zijn) noodzakelijk.

Beveiliging van data

De dienstverlener doet er alles aan om de data optimaal te beveiligen. Dit geldt voor de website, boekhoudpakket, cloudoplossingen en toegang tot betaalplatforms. De dienstverlener zal alle inspanning leveren om ervoor te zorgen dat de beveiliging in stand gehouden zal worden. Echter, hiervoor kunnen geen garanties afgegeven worden. Zie hiervoor de algemene voorwaarden op dit punt (inspanningsverplichting en gedeelte schade, force majeur).

Genomen beveiligingsmaatregelen

Het is onmogelijk om de genomen beveiligingsmaatregelen uitvoerig te bespreken. Ze voldoen aan de binnen de sector geldende standaarden en de middelen die hiervoor gebruikt of ingezet worden, gelden als leidend of kwalitatief hoogwaardig.

Procedure datalek

Er is een aparte procedure beschikbaar, mocht er sprake zijn van een datalek. Deze procedure is beschikbaar via deze link

 

Intellectueel eigendom

De website van de dienstverlener en al het beschikbaar gestelde materiaal in woord en beeld valt onder het auteursrecht. Het intellectueel eigendom behoort toe aan de dienstverlener, tenzij anders is aangegeven.

Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt, mogen deze gegevens niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf in welke vorm dan ook openbaar gemaakt worden. Ook wordt er geen toestemming verleend voor het aanpassen of modificeren voor hetgeen dat beschikbaar is gesteld of aangeboden wordt in welke vorm dan ook.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Voor elke productie die niet toebehoort aan de dienstverlener geldt dat deze vallen onder het intellectueel eigendom van de originele maker. Tenzij er sprake is van andere afspraken tussen dienstverlener en opdrachtgever, zal het auteursrecht voor producties in welke vorm dan ook op websites van opdrachtgevers en digitale uitingen van opdrachtgevers toebehoren aan de opdrachtgevers, niet aan de dienstverlener. Hierbij aangetekend dat er sprake is van een herleidbaarheid van het intellectueel eigendom. Inbreuk op auteursrecht is altijd terug te voeren op de opdrachtgever, niet de dienstverlener.

Inbreuk auteursrechten

Is er sprake van een inbreuk van auteursrechten op een van de websites die aangeboden worden via de beschikbare opties die de dienstverlener aanbiedt, dan onderneemt de dienstverlener passende maatregelen. De dienstverlener houdt zich aan de regels voor het verplaatsen of ontoegankelijk maken van door auteursrechtelijk beschermd materiaal en neemt, waar nodig maartregelen. De dienstverlener hoeft dit niet vooraf te melden.

Iedere claim als het gaat om inbreuk op auteursrechten richting de dienstverlener als facilitaire organisatie voor het weergeven of doorgeven van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zal worden verhaald op de opdrachtgever die inbreuk maakt of heeft gemaakt op dit intellectueel eigendom. Hierbij wordt geen rekening gehouden of onderscheid gemaakt in verzachtende omstandigheden. Ook wordt geen waarschuwing vooraf verstuurd of verzonden. Dit is alleen van toepassing op een situatie waarbij er gebruik gemaakt wordt van zakelijke relatie tussen de dienstverlener en opdrachtgever als facilitaire organisatie voor het aanbieden van een website of een gelijkwaardig medium/platform. 

Tenzij anders is vermeld op de website zijn alle rechten voorbehouden. Er wordt geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit houdt in dat het niet toegestaan is om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming inhoudsdelen/inhoudsdelen van de website in welke vorm dan ook te gebruiken, kopiëren, reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden of op te nemen in enig elektronisch medium dan ook. Uitgezonder hierop zijn uitingen op social media, waarbij de diensten en producten van De Goede Huisvader op een positieve manier worden benoemd.

Iedere inbreuk op auteursrechten en intellectueel eigendom van materiaal dat toebehoort aan De Goede Huisvader, dan wel de eigenaar – Harm Jagerman -, is reden voor de ondernemer om een factuur te versturen voor een bedrag van € 250,- per dag met een maximum van € 7.500,- Hierna zal de claim overgedragen worden aan een gespecialiseerde organisatie, voor verdere juridische stappen.

Diensten of producten die gebruikt worden met als doel informatie te delen zorgt er niet automatisch voor dat dit de mening onderschrijft van dienstverlener. De mening, opvatting of de expressie hoeft mogelijkerwijs niet door de dienstverlener gedeeld of onderschreven te worden.

Schadeclaims

De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor schadeclaims die voortvloeien uit een incorrecte weergave op websites van derden, zelfs niet wanneer deze aangeboden worden via de diensten van dienstverlener. Dat is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar van de website. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon.

Update

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 december 2023.

Kvk: 50509616
Btw: NL002057857B55
[email protected]

2014 – 2024 © De Goede Huisvader