De Goede Huisvader

Het is iedere dag Pride Maand

Zichtbaarheid is niet beperkt tot een maand!

Hoe zit dat precies?

Zonder afbreuk te doen aan de waarde of de geschiedenis van Pride Maand, is het bij De Goede Huisvader iedere dag Pride Maand. Alleen hoe zit dat precies?

Er zijn genoeg bedrijven, organisaties en instellingen die hard hun best doen om tijdens Pride Maand of gelijkwaardige momenten te laten zien dat ze betrokken zijn bij de LGBTQIA+ gemeenschap (LHBTQIA+ gemeenschap). Misschien zijn ze dit ook, alleen je hoort er weinig over op andere momenten. In sommige gevallen hoor je er soms helemaal niets over, omdat het eigenlijk wel mee valt.

Lange tijd werd over dit onderwerp geschreven via deze website. Inmiddels worden dergelijke artikelen gepubliceerd via deze website. Dit heeft te maken met het aanpassen van bedrijfsactiviteiten. Wat gebleven is, dat is de betrokkenheid als bedrijf. Dus als De Goede Huisvader. Dus niet alleen een beperking tot slechts een maand per jaar. Vandaar dus op andere momenten, wanneer het nodig is. Eigenlijk iedere dag.

Vandaar dat het bij De Goede Huisvader iedere dag Pride Maand is. Nogmaals, zonder daarmee afbreuk te doen aan de waarde van die Pride Maand. 

Wat hield het in?

Laten we eerst eens kijken wat het inhield…

Naast de artikelen die nu verschijnen via een andere locatie, is het goed om nog even terug te kijken naar de periode toen je nog wel terecht kon voor hosting oplossingen bij De Goede Huisvader. In die periode kreeg je een factuur voor beheer en voor hosting van je website. Tegenwoordig is dat alleen voor beheer. In de algemene voorwaarden was er een duidelijke bepaling opgenomen, die er ook nu nog te vinden is. Dit omdat er nog klanten gebruik maken van deze oplossing, in verband met lopende contracten. Nieuwe contracten voor hosting worden niet meer afgesloten. 

In de voorwaarden is een duidelijke bepaling opgenomen wat wel en niet mag. Daar gaat De Goede Huisvader verder dan andere aanbieders. 

Inhoud waarmee een antisemitische, discriminerende of racistische boodschap naar voren gebracht wordt

Iedere boodschap waarmee een antisemitische, discriminerende of racistische boodschap naar voren gebracht wordt zal niet geaccepteerd worden. Ieder beroep op de vrijheid van meningsuiting zal niet voorgaan op de rechten die vastgelegd zijn in de Nederlandse Grondwet, welke bescherming biedt tegen dergelijke uitingen.

Onder deze categorie vallen ook seksisme, antifeministische uitingen en gerelateerde zaken. Discriminatie richting de LHBTIQA+/LGBTQIA+ gemeenschap(/community) worden door de dienstverlener evenmin getolereerd.

Memes of satire worden in dit verband niet als dusdanig gezien als vermaak en vallen daarmee in dezelfde categorie en zijn reden tot/voor verwijdering.

Gevolg: deze inhoud wordt direct door de opdrachtgever verwijderd. Daarnaast wordt de overeenkomst direct opgezegd door de opdrachtgever. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever. Indien noodzakelijk zal aangifte gedaan worden bij de politie.

Wat houdt het in?

Het is een ander verhaal wanneer je zelf een contract afsloot via een eigen provider en ondersteuning zoekt voor het beheer van je website of webshop. Dan is het lastiger om te bepalen wat mogelijk is als het gaat om inhoud. Daarom is het leidend om te bekijken of er een zogeheten match is tussen de klant en tussen De Goede Huisvader. 

In plaats van ‘hard’ commercieel te denken, spelen maatschappelijke belangen een grotere rol. Kortom, is het mogelijk om de diensten of producten wel te leveren op basis van waar het bedrijf, de instelling of de organisatie voor staat? Dit geldt overigens niet alleen voor dit thema. Denk ook aan andere belangrijke thema’s: discriminatie in het algemeen, emancipatie in het algemeen, milieu etc. 

Alleen, dat is niet alles. Het gaat niet alleen om commercieel denken. Het gaat niet om euro’s. Als kleine ondernemer weet De Goede Huisvader juist hoe lastig het is om dingen voor elkaar te krijgen soms. In andere gevallen juist weer niet, want De Goede Huisvader hoort niet tot de LGBTQIA+ gemeenschap. 

Wat nog meer?

Nee, het is mij (laten we het even persoonlijk maken nu) niet bekend hoe het is. Wat ik wel weet: ik heb twee kinderen die tot de gemeenschap behoren. Ik toon interesse, ik luister naar verhalen uit de gemeenschap. Ik merk dat het soms lastig is om een boodschap naar voren te brengen zonder dat deze verstoord wordt door invloeden waar je niet op zit te wachten.

Nu zeg ik niet dat ik die invloeden op kan lossen. Ik kan wel met je meedenken. Bovendien, ik kan helpen. Sterker nog, ik wil helpen. Vanuit een betrokkenheid die verder gaat dan alleen die ene maand in het jaar dus. Vandaar dus iedere dag Pride Maand. 

Waar moet je aan denken? Om maar een paar voorbeelden te noemen: advies, het beveiligen van je website/webshop, het compleet opbouwen van je website of webshop of advies daarover. Of de vragen waar je zelf mee zit. Kom maar op. 

Laten we eens praten met elkaar, wellicht dat er mogelijkheden zijn!

Gerelateerd

Een boodschap van emancipatie moet zichtbaar zijn

Lees wat dat precies inhoudt.

Een boodschap van emancipatie moet zichtbaar zijn

Wat dit precies inhoudt lees je via deze pagina.

Kvk: 50509616
Btw: NL002057857B55
[email protected]

2014 – 2024 © De Goede Huisvader