De Goede Huisvader

Disclaimer

 

De informatie op deze pagina heeft betrekking op de website van De Goede Huisvader, welke te bereiken via de volgende domeinen:

  • degoedehuisvader.nl
  • goedehuisvader.nl
  • goedehuisvader.com
Iedereen die deze website bezoekt wordt geacht de informatie op deze pagina gelezen te hebben. Het bezoek van de website of het doorgaan met het bekijken van de website houdt in dat de bezoeker akkoord gaat met deze disclaimer. Er is geen aparte handeling nodig die dit akkoord bekrachtigd of bevestigd.

Auteursrecht

Voor alle afbeeldingen op deze website geldt dat deze vallen onder het auteursrecht. Het betreft reguliere intellectuele eigendommen, welke niet overdraagbaar zijn in welke vorm dan ook. Uitzondering hierop zijn de afbeeldingen die vallen onder vrije afbeeldingen. Deze zijn in de berichten en op de pagina’s te herkennen aan de vermelding van de bronnen (Pixabay, Unsplash, Wikipedia etc.).

Alle teksten vallen eveneens onder het auteursrecht. Ook deze mogen dus – net zoals de afbeeldingen – niet overgenomen worden zonder toestemming in welke vorm dan ook.

Zorgvuldigheid

De Goede Huisvader heeft getracht alle rechthebbenden de vernoemen of vermelden. Is er sprake van een inbreuk op auteursrecht of een vermeend inbreuk op auteursrecht, neem dan contact op via [email protected].

De Goede Huisvader aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voort kan vloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Dit is ook van toepassing als het gaat om een eventueel technisch probleem.

Het ontvangen van informatie via de website, social mediakanalen of via e-mail zorgt er niet voor dat er automatisch sprake is van een relatie tussen De Goede Huisvader en de bezoeker van de website, het social media kanaal of de afzender van de e-mail.

Op deze website zijn links opgenomen naar websites van derden. De Goede Huisvader heeft deze links tijdens en na het publiceren gecontroleerd. De eventuele beschikbaarheid of de correcte werking in een later stadium valt niet onder de verantwoordelijkheid van De Goede Huisvader. Schade die hieruit voortvloeit, kan niet aanvaardt worden door De Goede Huisvader.

Kvk: 50509616
Btw: NL002057857B55
[email protected]

2014 – 2024 © De Goede Huisvader