De Goede Huisvader

Oh, dus het was niet verplicht?

De Citotoets. De een is voorstander van de toetsen, terwijl de ander juist van mening is dat de toetsen niet altijd een goed beeld geven van de situatie. Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om de resultaten van kleuters op te nemen in het leerlingvolgsysteem.

Vooropgesteld, het was nooit een verplichting om de Cito-resultaten van kleuters op te nemen in het leerlingvolgsysteem. Toch werd dit op grote schaal gedaan. Cito liet zelf weten dat het handig was, om zo te kunnen bepalen hoe ver het kind gevorderd zou zijn.

Niet te vroeg juichen

De vlag zal bij sommige ouders uitgaan. Toch mag men niet te vroeg juichen. Nog drie jaar bestaat de mogelijkheid om te blijven toetsen. Kinderen die nu in de kleuterklas zitten krijgen mogelijk nog te maken met de toetsen. Zelfs wanneer deze niet verplicht zijn. Dat waren ze overigens nooit. Toch krijgen veel ouders, waaronder ik, te horen dat de toetsen toch echt afgenomen moeten worden.

Eigenlijk heb ik niet zoveel met Citotoetsen. Ze zouden niet leidend moeten zijn. Er moet gekeken worden naar meer zaken die belangrijk zijn. Zeker wanneer het kleuters betreft. Hun ontwikkeling is er een die bestaat uit het verkennen van de wereld. Soms letterlijk door te voelen. Door langzaam te beseffen dat het spelen je zoveel dingen leert. Een goede leerkracht kan uit dit spel enorm veel informatie halen. Informatie die op een later tijdstip van groot belang is. Bijvoorbeeld wanneer het kind wel of niet doorgaat naar groep drie of de eerste klas (ik ben deels vrijeschool ouder en daar wordt nog “gewerkt” met klassen; de kleuterklassen en daarna klas een tot en met zes). Langzaamaan, hoe ouder de kleuters worden, zie je een bepaalde verandering. Ze worden leergierig of meer nieuwsgierig en de echte schoolrijpheid begint dan pas echt. Onze wetgever verlangt dat we kinderen met vijf jaar verplicht iedere doordeweekse dag naar school laten gaan. Dit doe je alleen niet, want de meeste kinderen gaan met hun vierde naar school. Het is echter een misverstand om aan te nemen dat het kind met vier jaar naar school moet. Natuurlijk doen we dat, want de meeste kinderen staan te springen om naar school te gaan. Net zoals met de Cito toetsen bestaat er dus een mythe dat het een verplichting moet zijn.

Sprookjes

Wanneer het kind terecht komt op een school waar ben actief toetst in de kleuterklas, dan kan dit voor een kind soms moeilijk zijn. Waarom mag je niet spelen? Dat is altijd een lastige vraag. Kinderen van vier en vijf jaar willen heel graag spelen. Ze willen niets liever dan kleuters zijn, al weten ze inhoudelijk niet vaak niet wat het inhoudt. Nee, hun wereld bestaat uit spelen. Een goede leerkracht weet precies hoe je ervoor zorgt dat er in die spelletjes dingen “verborgen” kunnen worden. Ze weten hoe je verhalen, bijvoorbeeld sprookjes, kunt gebruiken om leerzame dingen door te geven.

Drie jaar

Drie jaar. Dat is ruwweg de periode dat er een nieuw leerlingvolgsysteem moet komen, begrijp ik. Of misschien begrijp ik het niet. Misschien is er sprake van een aanpassing van bestaande systemen. Een of ander “vinkje” weghalen. Het is mij niet duidelijk waarom er drie jaar gewacht moet worden. In geen van de artikelen die ik hierover las kan ik een duidelijk antwoord terugvinden. In het regeerakkoord stond al dat de toetsen tot het verleden zouden moeten horen. Wel las ik in een brief van de minister een gedeelte over het toepassen van andere “instrumenten.” Deze instrumenten zouden ervoor moeten zorgen dat de leraar een goed beeld heeft van de leerling en waar nodig de overgang naar groep drie mogelijk te maken. De brief spreekt over groep drie, omdat het grootste deel van de Nederlandse scholen gebruik maakt van deze indeling. In groep drie begint een nieuw hoofdstuk, nadat de kinderen in de kleuterklas hebben gezeten. Een periode waarin getest kan worden. Daar komt geen verandering in. Ook komt er geen verandering in als het gaat om de aanbieder van de testen of toetsen. Nee, het schijnt geen verplichting te zijn voor scholen om te kiezen voor deze toetsen. De door de overheid goedgekeurde toetsen zijn te vinden via link. Dus ja, de eindtoets in groep acht of de zesde klas is verplicht, maar dit hoeft dus niet de Citotoets te zijn. Toch denken veel ouders dat dit wel het geval is.

Enige aanbieder

Hoe komt het dan, dat ouders ervan uitgaan dat Cito de enige aanbieder is? Dit heeft te maken met het monopolie van de aanbieder, waarschijnlijk. De eindtoets wordt voor het gemak inmiddels al de Citotoets genoemd. Meer over de verplichte eindtoets is te vinden via de website van de Rijksoverheid.

Oh, dus het was niet verplicht?

Opnieuw de vraag: Oh, dus het was niet verplicht? Inderdaad, dat was het niet en dat zal het nooit zijn als het gaat om de toets aangeboden door Cito. Of de toetsen voor kleuters. Althans, dat laatste zal pas echt het geval zijn na 2021. Kan iemand mij een antwoord geven waarom dit niet per direct in kan gaan? Waarom nog drie jaar wachten? Met welk doel?

Lees ook

“Kleutertoetsen verdwijnen definitief” (NOS)

Afbeelding bovenaan deze pagina: Unsplash.

Ook interessant

Interessant artikel?

Is dit een waardevol of interessant artikel? Betuig je steun dan door dit artikel te delen via social media of ga een stap verder. Ook zonder een dienst af te nemen kun je De Goede Huisvader steunen. Dit is mogelijk via een (eenmalige) donatie.

Geïnteresseerd in de diensten van De Goede Huisvader?