Niet door mensen gemaakt

Niet door mensen gemaakt

Natuurlijk had ik voor een veel dramatischere kop kunnen kiezen. Dat het virus misschien wel door mensen zou zijn gemaakt. Dat komt alleen niet overeen met de waarheid. Het virus SARS-CoV2 / 2019-nCoV dat COVID-19 (Corona) veroorzaakt is niet door mensenhanden gemaakt. Toch blijven er voortdurend artikelen verschijnen waarin het tegendeel wordt bewezen.  Eigenlijk hoef ik er niet meer dan een alinea aan te besteden: niet door mensen gemaakt.

Geen een coronavirus

Laten we ermee beginnen dat er geen een soort coronavirus is. Er zijn er meer dan een. De coronavirussen veroorzaken, net zoals het rhinovirus, verkoudheid bij volwassenen. In totaal zijn er meer dan dertig varianten van het virus, waarvan er inmiddels zeven in een laboratorium zijn onderzocht. Lees het goed, ze zijn onderzocht of ze worden onderzocht. Ze worden of zijn er niet gemaakt. Het gaat dan om HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63 (New Haven-corona), HKU1-nCoV, MERS-CoV (voorheen nieuw coronavirus 202 / HCoV-EMC) en het inmiddels bekende SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Dat laatste virus mag je beschouwen als het virus dat de wereld momenteel plat legt.

Ik hoef je niet te vertellen over de geschiedenis van het virus. Dat weten we inmiddels. Ook weten we dat de vermoedelijke besmettingsbron te vinden is in de Wuhan (China). In tegenstelling tot wat velen denken is het niet aannemelijk dat het virus terug te voeren is op vleermuizen. Vleermuizen golden lange tijd als mogelijke bron voor dit virus. In China is het eten van vleermuizen gebaseerd op een oud bijgeloof. Het zou geluk brengen. Het nadeel is dat er op de betreffende markt in Wuhan destijds geen vleermuizen aangetroffen werden. Iets dat te verklaren is, want de dieren zouden in de periode dat het virus opdook in winterslaap zijn. Het is dus nog niet duidelijk wat de bron is. Kortom, welk dier dit veroorzaakt heeft.
Toen SAS-CoV (vaak afgekort tot gewoon SARS) opdook in 2002, bleken de besmettingen terug te voeren zijn tot civetkatten. Een broertje of zusje van SARS – MERS-CoV – bleek terug te voeren te zijn tot dromedarissen.

Een van de theorieën die de ronde doet is dat het virus via geïmporteerde Javaanse schubdieren overgesprongen is van dier op mens. Vergeet niet dat we lang niet alle virussen in deze wereld kennen. Virussen hoeven geen probleem te zijn. Zelfs niet voor dieren die ze onder de leden hebben.

Wanneer ze overspringen van mens op mens, dan kan dit wel een probleem vormen. Dit kan gebeuren wanneer je de dieren gaat eten. Of wanneer je tijdens het bereiden van het vlees niet de juiste hygiënemaatregelen in acht neemt. Ook kan de overdracht plaatsvinden wanneer je in contact komt met een dier of mens dat het virus draagt.

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat dit virus een ander dier als oorsprong heeft. Dat wordt momenteel nog onderzocht. Ook dit is belangrijk. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een vaccin of een medicijn tegen dit virus.

De bron van SARS-CoV-2

Er is veel geschreven over SARS-CoV2. Voor de duidelijkheid zal ik vanaf dit moment deze benaming gebruiken. Het is er een die gelijk staat aan wat sommige mensen dus corona of COVID-19 (al is COVID-19 de luchtwegaandoening die voortkomt uit het virus SARS-CoV2). De reden waarom ik dit wil benadrukken: er is en wordt veel geschreven en niet iedere bron maakt gebruik van dezelfde omschrijving. Ik vind het belangrijk dat je weet waarover het precies gaat.

Natuurlijk is het makkelijk om je te verwijzen naar wetenschappelijke artikelen. De vraag is of je hiermee wat kunt. Zo is recent een artikel verschenen op de website van Nature Medicine. Niet iedereen is wetenschapper en sommige omschrijvingen kunnen verwarring opleveren.
In het betreffende artikel wordt aangenomen dat het virus een natuurlijke oorsprong heeft. Het is onwaarschijnlijk dat SARS-CoV2 is ontstaan door zogeheten laboratoriummanipulatie van een gerelateerd virus. Uit het onderzoek dat inmiddels is gedaan blijkt dat het virus verschilt van andere virussen en dat er – wanneer er een bepaalde genetische manipulatie uitgevoerd zou zijn – er toch op zijn minst zogeheten reverse genetische systemen beschikbaar zouden moeten zijn. Ik heb de
Met reverse genetische systemen (in het Engels: reverse genetics) wordt de methode bedoeld die in de moleculaire genetica gebruikt wordt om de functie van een gen te onderzoeken of te begrijpen. Dit is een wetenschappelijk proces, dat niet door iedereen uitgevoerd kan worden. Er vindt een bepaalde genetische manipulatie plaats, om zo meer te weten te komen over de bron. Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt dat het niet aannemelijk is dat er sprake is van een dergelijke genetische manipulatie. Oftewel, in Sesamstraattaal: er is dus geen sprake van een manipulatie van een al bestaand virus, zodat een nieuw virus ontstond.

Zoönotische overdracht

Belangrijk hierin is de zogeheten zoönotische overdracht. Dit is de overdracht van dieren op mensen. Op een gegeven moment is er dus sprake geweest van deze zoönotische overdracht. Het moment waarop dit begon, daarover is men nog niet uitgesproken. Het is reden om dit verder te onderzoeken. De zoönotische overdracht komt vaker voor. We kennen allemaal de gevallen van vogelgriep, die oversprong van mens op dier. Kijk je naar de gewone griep (die bestaat niet, want er is geen sprake van een soort griep, er zijn meerdere griepvirussen), dan is er altijd sprake van een overdracht van mens op dier. Voor een dier hoeft een virus niet eens schadelijk te zijn. Wanneer het virus is overgedragen op mensen, dan kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. Situaties zoals we nu zien met SARS-CoV2.

Omdat er sprake is geweest van een zoönotische overdracht, ligt het niet voor de hand dat er sprake is geweest van een virus dat door mensenhanden gemaakt is. Was dit wel het geval geweest, dan zou de pandemie zich sneller gemanifesteerd hebben. Denk aan een aanval met gifgas. Zet je een bom met gifgas, dan zijn de gevolgen onmiddellijk zichtbaar. We kennen allemaal de beelden uit de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 1915 werd aan het Westfront gifgas ingezet. Zodra het gas zich verspreidde door de loopgraven, waren de gevolgen onmiddellijk zichtbaar. Nee, het virus waar we nu mee te maken hebben is geen gifgas.
Stel je voor, je bent een kwade genius die het voornemen heeft om de mensheid uit te roeien, dan zou je het effect toch meteen willen zien? Zoals dit het geval is met gifgas. Je wilt zoveel mogelijk slachtoffers maken. Het virus pas je dan zo aan, dat het snel en gemakkelijk te verspreiden is. De cijfers die we nu zien, tonen aan dat er sprake is van een geleidelijke verspreiding. Dat komt niet overeen met de zogeheten ruggengraat van dit virus.

Natuurlijk, je kunt de vraag stellen of dit dan misschien de opzet was van de kwade genius of het land dat erachter zit. Dan moet je de vraag stellen met welk doel het virus ontwikkeld zou zijn. Wie zou er belang bij hebben? We zien inmiddels dat het virus zich over de hele wereld heeft verspreid. Ieder land ondervindt de gevolgen van dit virus. Een virus waarvoor geen vaccin of medicijn beschikbaar is. Zou dat werkelijk de bedoeling zijn van de makers, als die er al zijn?

Zouden we toch met een beschuldigende vinger gaan wijzen, wat sommige mensen doen, bij wie komen we dan uit?

China

Het virus dook in december voor het eerst op in China. We kennen allemaal de verhalen uit dit land als het gaat om de vrijheid (of het gebrek eraan), de manier waarop China de wereldeconomie steeds meer domineert. Ja, China heeft de afgelopen jaren veelvuldig aanvallen uitgevoerd op andere landen. Niet met chemische wapens, maar met digitale wapens. Was het China, hoe verklaar je dan de grote aantallen zieke en overleden mensen? Nee, China zou onmiddellijk afvallen.

Noord-Korea

Volgens de Verenigde Staten is dit een van de zogeheten schurkenstaten. Noord-Korea is actief bezig met het verstoren van de boel als het gaat om kernwapens. De focus lijkt hierop te liggen, samen met een actieve strategie om zoveel mogelijk digitale schade aan te richten. Het land is nagenoeg bankroet en je kunt de vraag stellen hoe men dan nog steeds middelen heeft om kernwapens te ontwikkelen. Net zoals buurland Zuid-Korea is ook Noord-Korea getroffen door het virus. Het land geeft doorgaans nooit veel informatie over de toestand in het land. Inmiddels is duidelijk dat het land zwaar is getroffen door het virus, zo blijkt uit dit bericht.

De Verenigde Staten

Enkele dagen geleden werd duidelijk dat het ook voor de Amerikanen ernst is. Aanvankelijk deed Donald Trump het virus af als onzin. Zoals vaker het geval is, krabbelde Trump terug. Het land besloot tot een aantal ingrijpende maatregelen. Zelfs toen de aantallen van zieke en overleden patiënten nog niet eens zo hoog worden.

Ja, de Verenigde Staten doen er alles aan om te laten zien wat men in huis heeft. Dat doet men al nadat men een belangrijke rol van betekenis speelde tijdens de ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. Dominantie op alle gebieden. Maar zou een dominantie op het gebied van oorlogsvoering met een virus er dan toe leiden dat ook het land zelf getroffen zou worden door het virus? Dat lijkt me niet. Je wilt er toch sterker uitkomen? Sterker zal Trump er niet uitkomen. Het is maar de vraag of door zijn nonchalante aanpak een tweede termijn nog haalbaar zal zijn. Dat op zich zou geen slecht nieuws zijn, volgens mij. Dat is alleen een andere discussie.

Rusland

Is het Rusland dan? Het land doet wel heel erg optimistisch over de cijfers, nietwaar? Zou het een afleidingsmanoeuvre zijn? Vergelijk het met de cijfers van mensen die geïnfecteerd zijn met het Hiv-virus. Hierover is het land – zoals in veel gevallen – niet open. Het aantal besmettingen met het virus waarmee we nu te maken hebben, ligt waarschijnlijk vele malen hoger dan wat de regering naar buiten gebracht heeft. Dat is wel vaker het geval in Rusland. Alles voor het mooie plaatje van een sterk land. Een sterk land, geleid door een sterke leider.

Ook Rusland is getroffen door het virus. Lees maar eens wat Derk Sauer erover schrijft in Het Parool. Zouden de lage aantallen verklaren waarom een van de belangrijkste sportcompetities is stilgelegd? Inderdaad, het voetbal.

Grote bedrijven?

Natuurlijk kan ik nog wel even door blijven gaan met het benoemen van landen. Zou ik mijn aandacht niet moeten besteden aan de grote bedrijven? Zou er een groot bedrijf achter zitten? Een bedrijf dat een wezenlijk belang zou kunnen hebben bij het verspreiden van het virus? Denk dan aan een farmaceutisch bedrijf. Met de aantallen tot nu toe, zou er dan op zijn minst een bedrijf melding gemaakt moeten hebben van een daadwerkelijke oplossing. Een oplossing die men voor veel geld aan anderen zou willen slijten. Er is alleen geen oplossing. Geen vaccin, geen medicijn. Ja, er wordt hard gewerkt. Maar er is tot op heden niets. Zou een partij die een dergelijke oplossing nu al zou hebben werkelijk waar wachten totdat de aantallen in de miljoenen liggen? Dat zou de verdenking alleen maar groter maken, toch?

Ja, men kan doen alsof men ermee bezig is. Het zou alleen wel allemaal erg verdacht zijn, wanneer je ineens zou roepen dat je iets gevonden zou hebben en dit snel op de markt zou kunnen brengen. Wil je echt zover gaan? Dat kan. Er is alleen geen reden om aan te nemen dat dit het geval is. Echt niet.

Niet alles in deze wereld is onderdeel van een complot. Sommige zaken zijn – helaas – niet iets dat we in de hand hebben. Dat geldt zeker voor dit virus. Het is verleidelijk om te denken dat het wel het geval is. Zodat we eens lekker boos kunnen worden op de rest van de wereld. Soms leggen we graag de schuld neer bij anderen. Zelfs wanneer die er niets aan kunnen doen.

Nepnieuws

We worden geconfronteerd met veel nieuws over dit virus. Het lijkt verleidelijk om te denken dat iets waar is. Stel jezelf altijd de volgende vragen:

  1. Kan ik het nieuws ook uit andere bronnen halen (binnen- of buitenland)?
  2. Is het nieuws afkomstig van een betrouwbare bron?
  3. Wie is de verspreider van de links?

Nu begrijp ik dat het soms lastig is om dit uit te zoeken. Vandaar dat ik je er graag bij wil helpen. Als zelfstandige heb ik het inmiddels erg rustig. Ik zoek graag uit voor je of een nieuwsbericht gebaseerd is op waarheid of niet. In het geval van de vraag of het virus is gemaakt door mensen, kan ik alleen maar concluderen dat dit niet het geval is. Echt niet.

Disclaimer

Hoewel dit artikel een aantal wetenschappelijk en medische zaken behandelt, ben ik geen wetenschapper. Ik ben geen arts. Ik ben wel iemand die er alles aan wil doen om nepnieuws te stoppen.
Jij kunt daarin ook een rol spelen. Deel niet alles wat je tegenkomt of toegestuurd wordt. Neem het niet meteen aan als de waarheid en denk verder dan alleen maar in complotten.

Bronnen

Nuttige links

Bron afbeelding: Unsplash.com

Geef een reactie