‘Groen’ is belangrijk. De aandacht voor onze leefomgeving en de impact die wij erop hebben is enorm groot. Tijdens deze crisis worden voorwaarden gesteld voor staatssteun aan bedrijven die het nodig hebben. Ze moeten ‘groener’ worden, willen ze in aanmerking komen voor staatssteun. Toch zijn er andere zaken die ook belangrijk zijn. Niet alleen ‘groen’ is belangrijk.

Los van de discussie over staatssteun en voorwaarden die hieraan verbonden zijn, viel me iets anders op. De zaken hebben niets met elkaar te maken, maar het toont wel een beetje aan dat er soms sprake is van ongelijkheid. Ik heb het dan over de paar weken die het moest duren voordat er miljarden toegezegd werden aan KLM. Misschien moeten er geen miljarden toegezegd worden in een ander geval, maar gaat het ‘slechts’ om enkele miljoenen. De groep die door falen van een overheidsinstantie getroffen werd, moet langer dan een paar weken wachten op toegezegd geld. In enkele gevallen werd de afgelopen dagen zelfs duidelijk dat het een kwestie is van “helemaal niets.”

Toeslagen

De toeslagen die onterecht ingehouden werden door de Belastingdienst en waardoor een groep ouders (onterecht) in soms grote problemen kwam. Zij moesten en moeten veel langer dan een paar weken wachten op het rechtzetten van wat is misgegaan. Het woord misgegaan is overigens nog een milde omschrijving, denk ik. Het gemak waarmee KLM geholpen werd stond in schril contrast met het uitblijven van de steun aan gedupeerde ouders.

Nu weet ik wel dat het onmogelijk is om met elkaar te vergelijken. Het was wel een gedachte die vandaag omkwam. Nee, dit alles heeft niets met elkaar te maken. Wel heeft dit te maken met het gemak waarmee besloten wordt tot steun.

Tijdens de persconferentie over de staatssteun aan KLM (kwam er maar voor meer sectoren of bedrijven zo’n persconferentie. Bijvoorbeeld voor de zwaar getroffen cultuursector) werd heel voorzichtig gemeld dat er een voorwaarde aan de steun verbonden zou worden. KLM zich meer in kunnen / moeten zetten voor het milieu. Op dit terrein valt enorm veel winst te behalen. Enkele weken later is KLM weer in het nieuws. Niet als het gaat om voornemens om te ‘groener’ te worden. Nee, het ging om de bonus over 2019, die wordt gewoon uitgekeerd (zoals je hier kunt lezen).

Wist je dat van de negen leden van de Raad van Commissarissen er drie van het vrouwelijke geslacht zijn? De een zal denken: “Niet slecht voor zo’n groot bedrijf,” terwijl de ander zal denken: “Maar drie van de negen?” Nu weet ik dat je een getal van negen niet door de helft kunt delen, dus een gelijke verdeling zal nooit gaan gebeuren.

Benjamin Smith

Als het gaat om het management van KLM (het Executive Commitee) is het nog slechter gesteld. Daarin bevinden zich drie heren. Een van deze drie is de CEO van de holding Air France-KLM. Deze Benjamin Smith is de laatste tijd vaker in het nieuws geweest. Hij krijgt naast zijn basissalaris (€ 900.000) ook nog eens een bonus. Niet de bonus over 2020, maar over 2019. Deze bonus bestaat uit een bedrag van € 768.456. Niet slecht voor een bedrijf dat deels in handen is van de Nederlandse staat, dacht ik zo.

Natuurlijk is het goed dat Smith toegezegd heeft een salarisverlaging te accepteren voor 2020 (25 procent van zijn basissalaris). Wel maakt hij nog steeds gewoon aanspraak op een langetermijnbonus van twee miljoen euro.

Ondanks pogingen om de bonus over 2019 niet te laten uitkeren, kon de Nederlandse staat als aandeelhouders er niets meer aan doen. De andere aandeelhouders hebben beslist dat het ook in deze tijd van miljardensteun en ophanden zijnde ontslagen moreel verantwoord is om deze bonus uit te keren.

Scheve verhouding

Dat de overheid niets kon doen tegen de bonus heeft te maken met de hoeveelheid aandelen die het in handen heeft. Dat is dus niet genoeg geweest. Waar men wel iets aan kan doen is de scheve verhouding in het management en de Raad van Commissarissen. Dat zou de overheid voor meerdere grote bedrijven kunnen doen, naast de eisen hard of harder maken als het gaat om het ‘groener’ maken van een bedrijf. Helaas, dat is iets wat je voorbij hoort komen.

KLM is niet het enige bedrijf in ons land dat de hand ophoudt bij de overheid. Geloof me, de verliezen zijn enorm. Mag daar alleen niet meer tegenover staan? Dat geldt niet alleen voor KLM. Er zijn genoeg Nederlandse bedrijven te bedenken waarin de verhoudingen in de top niet goed geregeld zijn.

Het argument dat de juiste man gevonden moet worden voor de juiste functie is iets dat niet van toepassing is. Beter is het om te spreken over de juiste mens. Nee, dat zijn niet toevallig alleen maar mannen.

Loonkloof

Kortom, het zou de overheid sieren om naast wat hardere eisen voor het ‘groener’ maken van bedrijven ook eens zou nadenken over het rechttrekken van de verhouding van vrouwen en mannen in de top van de bedrijven. Dan heb ik het nog niet eens over de loonkloof (het verschil in salaris tussen vrouwen en mannen in gelijkwaardige functies). Ook daar valt genoeg wist te behalen en het is een goed moment om daar ook eens over na te denken. Welke bedrijven maken zich er schuldig aan en houden ze de hand op voor steun? Dan is de voorwaarde dat er eens goed nagedacht wordt over deze loonkloof.

Als het om KLM gaat dan zou het de Nederlandse overheid sieren om van de miljardensteun alvast (symbolisch) het bedrag voor de bonus af te halen. Uiteindelijk zal de bonus verkapt toch wel een beetje uit de staatssteun komen. Misschien is het een goed idee van meneer Smith om het bedrag van bijna een miljoen euro (en het bedrag voor de langetermijnbonus) te storten op een speciale rekening. Eentje die bedoeld is voor de mensen die op straat komen te staan en die in deze tijden van crisis misschien niet zo snel aan een nieuwe baan komen.

Lees ook

Bron afbeelding: Pexels.

Vergelijkbare berichten