“Laat kinderen extra bewegen op school” is het advies van de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Daar is een goede reden voor, want 45 procent van kinderen tussen de vier en twaalf jaar beweegt niet genoeg. Moeten kinderen meer bewegen en weet je als school niet hoe je dit kunt regelen, ga dan eens kijken op de vrijeschool!

Mijn dochter bezoekt de vrijeschool in Leiden. Zij leert de tafels, met behulp van beweging. Wanneer er woorden “gehakt” moeten worden, dan doet de klas dit ook met beweging. Daarnaast is actief ingezet op de gymlessen, door een extra leerkracht hiervoor aan te trekken. Inderdaad, de “ouderwetse” gymleraar. Nu is dit laatste ook het geval op de school die mijn zoon bezoekt (speciaal basisonderwijs).
Zodra de tijd het toelaat en de lesstof dit mogelijk maakt, wordt er op school van mijn dochter gekozen voor een ondersteuning waarbij de kinderen moeten bewegen. Gaat het over iets dat te maken heeft met de natuur, dan worden ze gestimuleerd om op het schoolplein materialen te zoeken die de lessen ondersteunen. Niet alleen komen ze dan in de buitenlucht, ze bewegen dan ook.

Een foto uit een van de schriften van mijn dochter.
Een foto uit een van de schriften van mijn dochter. Gemaakt in klas een van de vrijeschool. Op het plein moesten ze spulletjes zoeken die pasten bij wat ze tekenden.

Zo kan het dus ook!
 

Het schoolplein

Er zijn scholen die het toestaan dat leerlingen tijdens de pauzes gebruik maken van meegenomen tablets of telefoons. Ter ontspanning en onder het motto “Ach, het is toch pauze.” Het gevolg: de kinderen bewegen niet meer. Dit is eigenlijk heel simpel op te lossen. In de pauzes verbieden dergelijke apparaten te gebruiken. Is het voor de kinderen moeilijk om zich te vermaken, dan is het misschien een goed idee om te kijken naar wat een schoolplein aanbiedt.
In mijn jeugd (inderdaad, lang geleden) was het schoolplein anders dan de meeste schoolpleinen van tegenwoordig. Wij hadden geen “groene schoolpleinen.” Er lag een mooie strook gras voor de school, maar dat was aan de andere kant van waar zich het schoolplein bevond. Daar mocht je niet spelen, hoe leuk dat ook was. Wij hadden geen klimbomen, geen blotevoetenpaden. De enige boom in het midden van het schoolplein was vooral bedoeld om naar te kijken. Hoe anders is dit nu! Alleen is dit niet zo op ieder schoolplein. Er zijn nog steeds schoolpleinen die niet onderdoen voor het saaie schoolplein van vroeger.
Zij die niet zoveel hebben met de groene schoolpleinen voeren aan dat het niet alleen een extra kostenpost met zich meebrengt om het plein groener te maken. Het onderhoud ervan kost ook geld. Op de school van mijn dochter is dit beter geregeld. In fases is het schoolplein groener gemaakt en nog steeds is het einde niet in zicht. Iedere keer worden er nieuwe dingen toegevoegd. Zo wordt een deel van het geld dat jaarlijks ingezameld wordt tijdens een jaarfeest (de Bazaar) gereserveerd voor het groene schoolplein. Dankzij de steun van vrijwilligers, verenigd in MareGroen, is het mogelijk om dit schoolplein te onderhouden en waar nodig aan te passen. Het voordeel: tijdens de vrijwilligersdagen werken ook leerlingen mee aan dit project, wat dus (weliswaar buiten schooltijd) een extra stukje beweging is.

Waarom?

Je kunt de vraag stellen waarom er door de instanties (Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving) voorgesteld wordt om kinderen op school meer te laten bewegen. Daar is natuurlijk een goede reden voor. Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Naar mijn idee mag het advies dan ook best wat “dwingender” zijn of in ieder geval door het ministerie wat dwingender gemaakt worden. Maar dan kom je overigens wel op een gevoelig punt uit: hoeveel ruimte is er in de roosters van leraren nog om dit te doen. We willen wel veel, maar is dit in sommige gevallen haalbaar?
Wellicht zou het bewegen of het bewegingsonderwijs daarom meegenomen moeten worden in het totaalplaatje. Zodat er een duidelijke oplossing komt voor de werkdruk in het basisonderwijs. Dat die nodig is, dat is inmiddels wel duidelijk. Net zo duidelijk als een serie maatregelen die scholen moet dwingen om hun leerlingen meer te laten bewegen, naar mijn idee.

Hype?

De groene schoolpleinen zijn volgens sommigen een hype. Is dat ook zo? Een hype is een kortstondige trend. Wist je dat het voorbeeld van de Nederlandse groene schoolpleinen afkomstig is uit Zwitserland en dat er een special website bestaat, waar je verschillende voorbeelden van groene schoolpleinen kunt bekijken? Deze website is te vinden via www.groeneschoolpleinen.nl. Dan zie je overigens dat de groene schoolpleinen niet alleen voorbehouden zijn aan vrijescholen, al zijn deze ruimschoots vertegenwoordigd op de website.

Meer bewegen? Ga eens kijken op de vrijeschool!

Een oproep aan iedereen die worstelt met de manier waarop er meer bewogen kan worden op school, dus ook de samenstellers van het rapport: ga eens kijken op de vrijeschool en leer hier wat van!

Vergelijkbare berichten