We leven in een land, waarin alles nog niet gelijk is. Als het gaat om de verhouding van werkende vrouwen en mannen, is er nog veel winst te behalen. In de media (onder andere via NOS) verschenen de uitkomsten van een onderzoek van het CPB. Wat blijkt: de eenverdieners in dit land betalen naar verhouding meer belasting. Laat ik daarom eens de moeite nemen om toe te lichten hoe het gesteld is voor deze huisvader.

Geen schouderklopjes

Ervan uitgaande dat ik niet werk (ik werk zo nu en dan op freelancebasis, maar dat is nauwelijks stabiel te noemen), ben ik dus die persoon die thuis zit. Mijn wetenschapper werkt en dat doet ze met volle overtuiging. Zij is een van die vrouwen, die wel in staat is om haar kansen en mogelijkheden te ontplooien. Nee, daarvoor heb ik geen schouderklopjes nodig. Echt niet. Enerzijds is deze situatie gebaseerd op een noodzaak, anderzijds simpelweg omdat zij dertien jaar gestudeerd heeft en haar talenten moet kunnen ontplooien.


Wij zijn dus een gezin van een eenverdiener. Er zijn maanden waarin ik namelijk geen opdrachten binnen weet te halen en dus geen inkomen heb. Dat is jammer, want ik schrijf en fotografeer graag. Dat geheel terzijde, overigens. In ons gezin staat zorg centraal. Zorg omdat een van onze kinderen dit van tijd tot tijd nodig heeft.

Vrouw werkt, man is thuis

Je zou kunnen stellen dat onze verdeling (vrouw werkt, man is thuis) er een is die door de overheid alleen maar toegejuicht zou worden. Zou… Inderdaad, het is niet zo. Wij zijn het gezin van de eenverdiener waarover het CPB het heeft. Nee, het water staat ons -financieel gezien- niet aan de lippen. De aanname dat het makkelijk of gemakkelijker is omdat mijn vrouw dertien jaar gestudeerd heeft is niet van toepassing. Er is slechts een inkomen. De vaste lasten zijn berekend op vier personen. Ook de belastingen. Toch doen we het best aardig. We blijven kritisch en kijken naar mogelijkheden. Wij behoren niet tot de groep mensen die door het terugdringen van sociale voorzieningen in de knel is gekomen.

Raar

Wat ik dus raar vind: men belast het werken zwaarder, wanneer er sprake is van een inkomen. Is het goed dat we dus toe gaan naar een situatie waarin iedere ouder werkt? Ja en nee. In sommige gevallen is het geen probleem: goed voor de economie, want de kinderopvang en buitenschoolse opvang doen goede zaken. Niet wanneer het een situatie betreft zoals die van ons. Waarin we te maken hebben met een kind, dat van tijd tot tijd zorg nodig heeft. Of wat te denken van zij die echt niet kunnen werken? Door gezondheidsproblemen bijvoorbeeld?

Ja, het is goed om vrouwen te stimuleren om meer te gaan werken. Nee, het is niet goed om ze te straffen wanneer zij dit niet doen. Mannen trouwens ook niet, wanneer zij niet (volledig) werken. Er zijn andere manieren om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten. Laten we daar nu eens goed werk van maken.


En ik? Er wachten twee wasmanden… dat zegt denk ik wel genoeg! Dat is voor dit moment wel weer genoeg belasting… 

update

Dit bericht is aangepast op 4 oktober 2022.

Vergelijkbare berichten