De afgelopen weken is er flink gediscussieerd over vaccinaties voor kinderen. Voor- en tegenstanders buitelden over elkaar heen, vooral via social media. Argumenten over en weer. Maar hoe zit het nu met deze huisvader? Laat ik er duidelijk over zijn: Ik vaccineer… niet!

Laat ik het doen

Nee, ik vaccineer niet. Simpel, omdat ik het niet kan. Ik ben niet opgeleid om prikken te zetten, dus ik vaccineer niet. Dat laat ik doen. Dit is niet een kwestie van het doen omdat het moet of moest. De keuze was eigenlijk geen keuze; het was een vanzelfsprekendheid. Een vanzelfsprekendheid om te doen wat nodig was; de gezondheid van je kind waarborgen. Nee, je voorkomt er misschien niet alles mee. Wel voorkom je de meest erge ziekten die er bestaan, althans een deel ervan. Het liefst zou ik een prik willen laten zetten die mijn kinderen zou beschermen tegen andere ziektes. Ziektes waarvoor geen medicijn bestaat. Bijvoorbeeld kanker. Dat vaccin bestaat er niet.


Het klopt, ik ben een van die personen die ziek is geworden na het zetten van een vaccinatie. Goed ziek trouwens. Maar dat was een preventieve vaccinatie voor de griep. Mijn lichaam moest vechten tegen stoffen die ik al sinds mijn achttiende niet meer binnen had gekregen. Twee keer heb ik deze preventieve vaccinatie laten zetten en alle twee de keren ben ik ziek geworden. Ik liet ze zetten omdat ik destijds in een ziekenhuis werkte. In mijn geval was het een allergische reactie op iets waarmee ik niet (meer) bekend was. Niet te vergelijken met de vaccinaties voor kinderen.

Geen vaccinatieprogramma

Laten we even teruggaan in de tijd. Ongeveer tweehonderd jaar geleden was er geen vaccinatieprogramma. De ziekten waar tegen onze kinderen beschermd worden waren ziekten waar kinderen ziek van werden en zelfs dood aan gingen.

Zo lang is er overigens nog geen vaccinatieprogramma dat opgesteld werd in opdracht van de overheid. Dit is het geval sinds de jaren vijftig (1957 om precies te zijn). Sinds 1998 wordt er gesproken over een onderzoek dat aan zou hebben getoond dat vaccinaties ervoor zorgen dat een combinatievaccin tegen bof, mazelen en rodehond (het MBR-vaccin) schadelijke invloed zou hebben op kinderen. Dit vaccin zou autisme veroorzaken. Het artikel werd in 1998 gepubliceerd in het wetenschappelijke blad The Lancet.
Dit artikel is gewoon nog te vinden op de website van The Lancet. Je moet wel heel slecht kunnen lezen, wanneer je niet ziet dat er iets aan de hand is met deze publicatie. In grote rode letters is het woord retracted te zien. De Nederlandse vertaling: teruggetrokken. Dit heeft te maken met de wetenschappers die zich terugtrokken uit dit onderzoek of zich er later van distantieerden. Tegenstanders van vaccinaties zien hierin een bewijs dat de overheden ervoor zorgen dat kritische geluiden niet te horen zijn.

“Groot”

Voorstanders zien hierin het bewijs dat dit onderzoek eigenlijk te klein is om als “groot” gepresenteerd te worden.


Het onderzoek concentreerde zich op bevindingen van dertien artsen. Zij stonden onder leiding van Andrew Wakefield (Royal Free Hospital, Londen). Twaalf kinderen werden onderzocht en bij acht van hen werd autisme vastgesteld een maand nadat ze het BMR-vaccin hadden gekregen. Het duurde zes jaar voordat het artikel ingetrokken werd. Het gevolg was dat er meer ouders besloten om geen vaccinaties te laten zetten. Ook andere vaccinaties dan het BMR-vaccin werden overgeslagen. Dit alles met het idee “Je kunt maar nooit weten…” Nee, dat kun je ook niet. Op basis van een onderzoek waarin twaalf kinderen centraal stonden kun je ook niet weten of de uitkomsten leidend zouden zijn voor alle kinderen in de wereld.


In Japan werd in de opvolgende jaren duidelijk dat het afschaffen van het vaccin juist niet leidde tot een vermindering van het aantal vaststellingen van autisme. In Denemarken werd duidelijk dat het aantal gevallen van autisme tussen kinderen die wel of niet gevaccineerd waren bijna even groot waren. Dit laatste onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een half miljoen kinderen. Veel meer dus dan de twaalf Britse kinderen.

Alternatief BMR-vaccin

Wat velen niet weten: de Britse arts die het onderzoek leidde had er belang bij om zich te verzetten tegen het vaccin. Hij was bezig met het ontwikkelen van een alternatief voor het BMR-vaccin. Later werd duidelijk dat de arts kinderen onnodig had belast en gepijnigd tijdens zijn onderzoeken. Zo moesten ze pijnlijke ruggenprikken ondergaan en vonden er darmschouwingen plaats, zonder dat hiervoor een medische noodzaak was.


Autisme is “iets” dat moeilijk is. Het is voor ouders een voortdurende strijd. Er zijn momenten waarop het goed gaat en momenten waarop het niet goed gaat. Natuurlijk zou je het liefst een verantwoordelijke willen aanwijzen voor dit. Waarom overkomt jouw kind dit? Helaas is er geen verantwoordelijke aan te wijzen. Dat is geen sneer naar de ouders van autistische kinderen. Dat is net zo goed het geval wanneer iemand gediagnostiseerd wordt met kanker. Ik weet dat autisme en kanker absoluut niet met elkaar te vergelijken zijn. Het is een voorbeeld om te laten zien dat het soms echt een kwestie is van “pech.” Maar is het ook “pech” als het om autisme gaat? Vraag een ouder van een autistisch kind of het “pech” is, dan zal die misschien zelfs boos kunnen worden. Het woord “pech” wekt de suggestie op dat het kind niet geliefd of gewenst is. Het kind is anders, maar zeker niet opgevoed zonder liefde. Ik zie bijna dagelijks kinderen met autisme op de school van de oudste. Ik zie hoe sommige ouders vechten voor hun kind.

Kan dit leiden tot autisme?

Maar bovenal zie ik bij veel ouders ook de onvoorwaardelijke liefde voor hun kind. Laat dit duidelijk zijn.
Wat ik ook zie is een groep mensen die graag antwoorden wil hebben. Is het gevaarlijk om te vaccineren? Kan dit leiden tot autisme? Heel kort door de bocht: liever autisme dan de dood, toch? Denk aan de verschrikkelijke gevolgen die het niet vaccineren kan hebben. Nee, niet alle ziekten waartegen gevaccineerd wordt zouden dodelijk kunnen zijn. Het verschilt ook weer per geval, per kind. Wat wel duidelijk is: het aantal gevallen van deze verschrikkelijke ziekten neemt sinds 1998 toe. Is er een link die we kunnen leggen, dan is dit zonder meer het gevolg van het publiceren van het onderzoek in The Lancet. Moeten we een schuldige aanwijzen in dit alles, dan zou ik willen wijzen op The Lancet. Waarschijnlijk was het weer een kwestie van “scoren.”

Concurrentie

Als man van een wetenschapper zie ik het vaak voorkomen. Wetenschappers en wetenschappelijke bladen die de concurrentie voelen. De concurrentie die vereist dat er schitterende of opzienbarende resultaten gepresenteerd worden. Op sommige vlakken zijn de wetenschappelijke bladen – mijn oprechte excuses hiervoor – niet veel beter dan de bladen die we kennen als roddelbladen. Het lijkt soms te gaan om het scoren. Juist daarom is het zaak dat de redacties van dergelijke wetenschappelijke bladen doen waar ze goed in zouden moeten zijn: het bieden van een onafhankelijk platform. Sensatiezucht zou hier niet gezocht moeten worden. Dit leidt tot excessen en dankzij een van deze excessen zitten we twintig jaar later opgescheept met een debat dat zich vooral concentreert op social media. Hierin zou de overheid maar een ding kunnen doen: een ferme beslissing nemen. Deze beslissing bestaat eruit dat zij die hun kinderen niet hebben laten vaccineren de toegang tot locaties en organisaties ontzegt kan worden, zolang er hier kwetsbare kinderen rondlopen (kinderen die niet gevaccineerd zijn). Dit zal de tegenstanders van het vaccineren waarschijnlijk tegen het zere been zijn. Opnieuw komen zij met hun argumenten waarom dit niet zou mogen gebeuren. Gezondheid gaat in dit geval voor. Blijkt er wel een link te zijn met een of meer vaccins en de ontwikkeling van bijvoorbeeld autisme, dan is dit natuurlijk verschrikkelijk. Het idee dat er kinderen overlijden omdat ze in contact zijn geweest met kinderen die niet zijn gevaccineerd, is dat dan een betere gedachte?

Ik vaccineer… niet….

Dus: Ik vaccineer… niet. Ik liet en laat dit aan experts over. Zelfs al is het voor mij moeilijk te zien dat er een naald gebruikt gaat worden. Zelfs wanneer ik zie dat na de prikjes er enkele moeilijke uren of dagen volgen… Zelfs dan. Gezondheid gaat voor. Voor alles!

Vaccinaties

Over vaccinaties is genoeg gezegd, de afgelopen twee jaar. Nog steeds eigenlijk. Dit artikel schreef ik voordat de wereld geconfronteerd werd met COVID-19 (Corona). Dat was voor de periode dat de roep om in verzet te komen tegen vaccinaties groter en groter werd. Mijn standpunt is sindsdien onveranderd. Zelf heb ik een drietal vaccinaties laten zetten.

Bron afbeelding: Pixabay.

Vergelijkbare berichten