In het eerste deel van mijn blog Huisvader worden? Hoe doe je dat? nam ik de tijd om aandacht te vestigen op de voorbereidingen die nodig zijn om huisvader te worden. In dit tweede deel ga ik dieper in op de voorbereidingen, zodat jij weet wat je kunt verwachten.

Bron afbeelding: stevepb / Pixabay

Het financiële plaatje

Toen ik als huisvader geïnterviewd werd door Editie NL van RTL4, verschenen er in de commentaren op social media berichten over dat het dan wel erg makkelijk moest zijn. Dat het huisvaderschap alleen mogelijk is wanneer je het financieel kan redden. De aanname werd gedaan, dat mijn wetenschapper dan wel een topfunctie zou moeten hebben. Was het maar zo’n feest.


Het klopt, mijn wetenschapper ontvangt een salaris op basis van haar werkzaamheden als fulltime medewerker. Daar wil ik het graag bij laten. Ik ben geen verantwoording verschuldigd over het huishoudboekje.

Was ik fulltime aan het werk, dan was ik de hoofdkostwinner en was zij (voornamelijk) thuis met de kinderen. Het financiële plaatje zou misschien gelijk zijn – afhankelijk van het inkomen. Dit is van cruciaal belang. Men gaat vaak voorbij aan het feit dat hoe meer je werkt, hoe hoger het inkomen is. Dat dit alleen te doen zou zijn, wanneer de vrouw minder zou werken dan de man is onzin.

Verschillen in salaris

Natuurlijk, er zijn verschillen in salaris tussen vrouwen en mannen (niet goed). Alleen moet het financiële plaatje zo ingericht worden dat het aantal uur dat de een niet meer werkt, opgevangen wordt door de ander. Is dit niet mogelijk? Dan moet je de vraag stellen hoe het wel mogelijk is. Is het vanwege de verschillen in beloning, kaart dit dan aan met de werkgever. Kom je hier niet uit, dan is er mogelijk sprake van arbeidsdiscriminatie op basis van geslacht. Dit is overigens alleen van toepassing wanneer het een gelijke functie betreft. Is dit niet het geval, dan kan het “gat” dat ontstaan opgelost worden door te kijken naar andere carrièremogelijkheden. Ja, ik weet het… gemakkelijk gezegd: de banen moeten er wel zijn. Voortdurend te blijven hameren op “ze zijn er niet”, levert geen nieuwe baan op. Door actief te solliciteren kom je erachter wat wel en niet mogelijk is.


Heb je een functie en levert het meer werken geen problemen op, dan is het financiële plaatje voor een groot deel al rond. Er zijn nog wel een aantal zaken waarmee je echt rekening moet houden.

Bron afbeelding: hpgruesen / Pixabay

Opvang voor de kinderen

Hoe ga je om met de opvang voor de kinderen? Helaas zijn er nog steeds scholen in Nederland, die geld in rekening brengen voor het verplicht overblijven op school wanneer er een continurooster gehanteerd wordt. Dit is niet toegestaan. Ik heb mij destijds voor laten lichten door het ministerie en men verduidelijkte dat het niet is toegestaan om geld in rekening te brengen voor het verplichte overblijven. Anders is dit wanneer kinderen wel de keuze hebben om tussen de middag naar huis te gaan. Noemt men het rooster geen continurooster, maar voldoet het aan hoe een continurooster eruit ziet, ook dan mag er geen geld in rekening worden gebracht.


De opvang voor de kinderen kun je laten vervallen. In het geval van mijn kinderen vervalt deze opvang met ingang van maart 2018. Om de simpele reden dat we afspraken met de twee scholen gemaakt hebben over het ophalen. In beide gevallen zijn de kinderen op donderdag om kwart voor drie uit. Helaas kan ik mijzelf niet verdelen, dus kwamen we tot een afspraak waarbij ik de kinderen eerder van school kan halen.

Schoonmaken
Bron afbeelding: pascalhelmer / Pixabay

Minder werken?

Wil je minder gaan werken, dus niet helemaal stoppen (parttime huisvaderschap), dan zijn hiervoor ook mogelijkheden. Iedere werkende Nederlander heeft het recht om minder te werken. Dit recht hoeft niet altijd uitgevoerd te worden door de werkgever. Toch is het zo, dat er zwaarwegende belangen moeten zijn om te weigeren. Op de website van Van Dinter Advocaten lees je in dit blog daarover meer.  Wat enorm helpt overigens is de in 2016 aangenomen wet: Wet flexibel werken. Een werkgever mag je dus niet zomaar dwingen om af te zien van het wegbrengen van jouw kroost naar school. Overigens is deze wet alleen van toepassing op bedrijven met meer dan tien werknemers.


Een andere optie kan het opnemen van ouderschapsverlof zijn. Dan werk je minder en kun je tijd besteden aan de zorg voor kinderen jonger dan acht jaar. Hierover lees je meer op de website van de Rijksoverheid.

Een werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren, wel mag men voorstellen een andere verdeling toe te passen. 
Ontslag
Bron afbeelding: 3dman_eu / Pixabay

Stoppen met werken

Je hebt alle voors- en tegens op een rij gezet, het financiële plaatje klopt: dan is er niets meer om de brief op te stellen. In de brief die jij naar jouw werkgever stuurt, geef je aan wanneer je jouw contract wilt laten ontbinden. Het is noodzakelijk dit schriftelijk te doen, al zijn er ook bedrijven die e-mails als gelijk behandelen.

Belangrijk punt van aandacht: controleer wat jouw opzegtermijn is. Staat er niets in jouw contract, dan is een opzegtermijn van een maand van toepassing.

Wanneer je stopt met werken, dan moet je dit ook doorgeven aan de Belastingdienst. Dit in verband met kinderopvangtoeslag, indien van toepassing. Ook kan het voorkomen, dat je in aanmerking kunt komen voor andere toeslagen (bijvoorbeeld huurtoeslag).

Deel 1

Ben je hier terechtgekomen, maar heb je het eerste deel van deze blog nog niet gelezen? Doe dit dan ook! Klik hier voor het eerste deel

Vergelijkbare berichten