In een eerder blog schreef ik over de boosheid in Nederland. In de afgelopen periode hebben we regelmatig mensen zien langskomen in de media die boos zijn. Als vader van twee kinderen stel ik me voortdurend de vraag Hoe leg je dit uit?

Kinderen


Soms is het alsof je kijkt naar kinderen. De een wil wat, krijgt het niet en wordt boos. Dat is gedrag dat je van kinderen zou verwachten. Niet van volwassenen, toch? Helaas, de waarheid komt niet eens in de buurt. We zijn nu eenmaal mensen en bepaald gedrag zal nooit veranderen. Dat heeft alles te maken met de manier waarop je met onrecht of vermeend onrecht omgaat. Voor de een is dat makkelijker dan de ander.

Die Randstedeling


Ik schrijf dit niet als Die Randstedeling die maar makkelijk praten heeft. Ik ben een vader van twee kinderen, die aanstaande woensdag een extra dag doorbrengt met zijn twee kinderen. Omdat de scholen gesloten zijn vanwege een nieuwe onderwijsstaking. Ik weet dat dit niet hetzelfde is als iemand die in de bouw of landbouw werkzaam is. Er staat vooralsnog geen water aan de lippen. Wel ben ik naast vader / huisvader ook een zelfstandig ondernemer. De komende jaren zal er voor mij ook een en ander gaan veranderen en dat zal pijn gaan doen. Dat is voor mij onrechtvaardig.


De afgelopen weken hebben we kunnen zien en horen hoe boos anderen zijn. Boeren, mensen in de zorg, onderwijzend personeel en de mensen uit de bouwsector. Hier springen twee groepen uit: de boeren en de mensen in de bouwsector. Waarom? Omdat ze door hun boosheid en de manier waarop er actie gevoerd wordt een bepaalde verstoring plaatsgevonden heeft. Ik gebruik het woord verstoring, maar je zou gewoon mogen stellen dat men de boel even op stelten heeft gezet. Dit om te bewerkstelligen dat er geluisterd zou worden én dat er maatregelen genomen zouden worden.

Die linkse Randstedeling

De vraag is of dit goed is. Is het geoorloofd om met man en macht ervoor te zorgen dat je kunt protesteren op het Haagse Malieveld? Is het geoorloofd om daarna gemaakte afspraken te negeren, omdat jouw regering dat ook zou doen? Wanneer ik een antwoord geef op die vraag, dan is er geen “goed” antwoord. Zeg ik “nee”, dan ben ik die linkse Randstedeling die nergens van weet. Die ervoor zorgt dat de zaken gelopen zijn zoals ze nu gelopen zijn. Zeg ik “ja”, dan sluit ik me af voor de problemen waarmee dit land te maken heeft en die de economische sectoren overstijgen.


We leven in een wereld waarin bepaalde dingen gaande zijn. Dan doel ik op de klimaatsveranderingen. Voordat je nu direct boos gaat worden omdat er weer zo’n domme linkse Randstedeling iets gaat roepen over het klimaat is het een goed idee om de ander – in dit geval ben ik dat – ook eens te laten schrijven wat men wil. We leven in een vrij land, waar je mag zeggen wat je wilt. Waar je een mening kunt delen. Maar ook een land waarin we beschikken over moderne wetenschappelijke hulpmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde problemen naar voren komen.


We leven in een wereld waarin er dus sprake is van een verandering van het klimaat. Dat is iets dat niet nieuw is. Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw zag men dat er iets moest gebeuren. Anders zou het niet goed gaan met deze planeet. Dit alles presenteerde men onder de naam de Club van Rome (1971). In dit artikel lees je er meer over. Toen lag overigens de focus meer op de manier waarop we grondstoffen betrokken. Anno 2019 ligt de focus op andere zaken. Dat er iets gaande is, dat mag duidelijk zijn. Toch is de klimaatverandering nog steeds iets dat door sommigen tegengesproken wordt. Dit alles zou uit de hoge hoed komen van de linkse partijen. Weer die linkse partijen trouwens.


Wanneer je kijkt naar het protest van de tegenstanders, dan richt men zich vooral op de klimaatactivisten en die linkse partijen. Wanneer ben je overigens een klimaatactivist? Is dat het moment dat je een uitspraak doet over een verandering van het klimaat? Is dat het moment dat je kiest voor verzet? Dat is niet echt duidelijk. Het is een interessante discussie, maar brengt mij op een zijspoor.

Eerder de straat op

Terug naar het hoofdspoor. De boosheid over de veranderingen in regels. Daar gaat het nu om. Dit had je kunnen verwachten. De boeren en mensen in de bouwsector hadden al eerder de straat op kunnen gaan. Dat deed men niet. Want de vrijblijvendheid van de regels, de manier waarop regels omzeild konden worden was altijd aanwezig. Nu Nederland zich verbonden heeft aan internationale regels, is het ernst. Nu moet er wat gedaan worden. Waarom Nederland dit gedaan heeft? Omdat men zich aangesloten heeft bij een reeks van landen die onderkent hebben dat er sprake is van een klimaatsverandering. Dankzij wetenschappelijke cijfers werd duidelijk dat het ernst is. Toch zijn er mensen van mening dat het niet waar is en dat dit een reden is om op te roepen tot verzet. Sommigen gaan nog verder en roepen op tot geweld of doen dit indirect dankzij allerlei leuke slogans, memes of commentaren.


Dat je boos bent, dat kan. Hoe ver wil je gaan in die boosheid? Iemand dood wensen, dat is geen normale reactie. Hoe boos je ook bent. Oproepen tot geweld ook niet. Dat leer ik mijn kinderen ook. Ik leer mijn kinderen dat geweld geen optie is.

Wanneer mijn kinderenhandjes of voetjes gebruikt hebben om een gelijk te krijgen, dan keur ik dit af. Dat lijkt me normaal. Dat is anders dan wanneer je zelf aangevallen wordt. In deze discussie over de klimaatsveranderingen is er geen sprake van een fysieke aanval. Geen politicus heeft een boer fysiek aangevallen. Geen politicus heeft een bouwvakker geslagen. Toch menen sommigen dat het tijd geworden is om fysieke actie te ondernemen. Of dat nu gaat om het omver rijden van dranghekken of het kapot maken van een voordeur. Eerlijk is eerlijk: dát is geweld.


Boosheid manifesteert zich bij de een anders dan bij de ander. Daarvoor zijn we mensen. Ik begrijp best dat er mensen boos zijn in dit land. Alleen is de boosheid gericht tegen de juiste personen? Kijkend naar de landbouwsector dan denk ik dat men boos is op de verkeerde mensen. Jarenlang is er dankzij allerlei lobbyorganisaties een poging gedaan om de regels zo aan te passen dat er een wirwar van regels ontstond. De regels werden overigens uiteindelijk ingesteld niet door alleen de linkse partijen. Ook rechtse partijen hebben hiertoe besloten. Zelfs de partijen (CDA, SGP en in mindere mate VVD) die van oudsher altijd op kwamen voor de landbouwsector. De wirwar aan regels maakte veel mogelijk, iedere keer. Het milieu kreeg een andere prioriteit. Totdat Nederland zich had verbonden aan internationale afspraken. De boosheid die toen ontstond begrijp ik, want het gaat om bedrijven en organisaties die ook een boterham willen verdienen. De redenatie dat er niets meer mogelijk is, dat lijkt niet echt houdbaar te zijn. Zo kan er nog steeds sprake zijn van boerenbedrijven. Binnen de regels. En de regels zijn er niet zonder reden. Dat geldt ook voor de bouwsector. Ja, het klopt dat de grens voor schadelijke stoffen vrij hard is neergezet voor heel het land. Al zijn de stoffen (PFAS, PFOS, PFOA, GenX) overal aanwezig. Dankzij een systeem van regels is het mogelijk geworden dat deze stoffen in de natuur terecht gekomen zijn. En nu heeft de bouwsector hierdoor een probleem. Echter, men richt zich zuiver op de Nederlandse overheid. Ja, het klopt: deze overheid gaf en geeft de vergunningen af. Alleen zijn het bepaalde bedrijven die ervoor gezorgd hebben dat de stoffen terecht gekomen zijn in de natuur. Dat deze stoffen schadelijk zijn, dat wist men overigens al langere tijd. Zo rond de jaren zestig / zeventig om precies te zijn.


We zijn goed als mensen in het sluiten van onze ogen. Na ons zal het wel opgelost worden. Of het zal allemaal wel mee vallen. Dat valt het helaas niet. De natuur is door stikstof, PFAS en andere stoffen ingrijpend veranderd. Misschien is dat zelfs al onomkeerbaar. Daarvoor is nader wetenschappelijk onderzoek nodig. Uit het al bestaande wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er sprake is van zeer nadelige effecten. Wetenschappelijke cijfers zijn er niet om niet vertrouwd te worden omdat het niet uitkomt of omdat je erdoor getroffen wordt. Misschien is een voorbeeld daarom op zijn plaats. Laat ik het even vertalen naar een situatie tussen ouder en kind.

Spelletje

Mijn kind wilde een spelletje downloaden. Ik wist niet van welke website dit was. Ik ken de gevaren van sommige websites. Sommige websites bevatten immers programma’s of stukjes software die niet veilig zijn. Dat moest eerst uitgezocht worden. Het is door experts vastgesteld dat er bepaalde websites bestaan die gevaarlijk zijn. Mijn kind vertelde dat het spelletje veilig zou zijn, want dat zou gemeld zijn op YouTube. Verrassend, ik vond van niet.


Eigenlijk is het bovenstaande een beetje hetzelfde als de manier waarop we met wetenschappelijke onderzoeken omgaan. Het is wetenschappelijk vastgesteld, daarmee is men het niet eens en dan wordt gekozen voor actie.


Dat je het ergens niet mee eens bent dat kan. Alleen de manier waarop je een bepaal gelijk wilt halen of eisen… dat is niet in orde. Ik vind het niet in orde om delen van het land plat te leggen. Maar mocht dit wel in orde zijn, dan raad ik werknemers in de zorg en het onderwijs van harte aan om ook maar tractoren en vrachtwagens aan te schaffen. Dan wordt er misschien wel goed geluisterd.
Als het om de onderwijssector gaat, dan zouden de landbouw- en bouwsectoren zich een ding moeten realiseren: zonder onderwijs of de middelen daarvoor is er straks geen landbouw- en bouwsector meer. Dan is er geen goed opgeleid personeel meer te vinden.

Hoe leg je dit uit?

Wanneer mijn kinderen er naar vragen, dan zal ik zeggen dat er mensen boos zijn in dit land. Dat de manier waarop men een gelijk wil halen niet altijd de juiste is. Geweld en intimidatie zijn dat niet. Daarnaast zal ik uitleggen dat sommige mensen wetenschappelijke cijfers in twijfel willen trekken en om willen buigen in hun voordeel.


Ben je het niet eens met mijn woorden, dat kan! We leven in een mooi land waarin vrijheid van meningsuiting geldt. Je mag daarom schrijven wat je wilt. Zonder mensen te beledigen of kwetsen. Naar mijn beste weten heb ik dit niet gedaan. Van jou als lezer wil ik hetzelfde vragen, zelfs wanneer je het niet eens bent met deze woorden. 

Vergelijkbare berichten