Het verschil in wat vrouwen en mannen verdienen is de afgelopen twee jaar niet in positieve zin gewijzigd. Op basis van gegevens een onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit en Intermediair kun je stellen dat de inkomens van jonge vrouwen er niet echt op vooruit gegaan zijn.

Verschil in salaris

Laten we even teruggaan naar 2017. Het verschil in salaris was toen vijf procent voor jonge vrouwen. Naarmate de leeftijd vorderde, steeg het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen. Nu er nieuwe cijfers gepresenteerd zijn, mag je de conclusie trekken dat het nog altijd niet goed gesteld is op de arbeidsmarkt. Er worden tal van “mooie” oorzaken aangeduid die hiervoor zorgen. Zo werken vrouwen minder, zijn ze minder stellig in het aanvaarden van een lager salaris of hebben ze geen idee dat ze minder verdienen.

De oorzaak zou je niet moeten zoeken in de sectoren waar ze werkzaam zijn. Ook mag je niet stellen dat het komt door een kinderwens. De oorzaak moet gezocht worden in de manier waarop sommige werkgevers de carrièremogelijkheden van vrouwen nog steeds zien. Maar in plaats van te focussen op de oorzaken, zou je de vraag moeten stellen: Hoe lang kan dit voortbestaan?

Hoe leg ik dit uit aan mijn dochter, die over een aantal jaar de arbeidsmarkt zal betreden? Hoe leg ik uit dat ze op papier misschien wel dezelfde kansen zal krijgen als een man, maar in de praktijk het kan betekenen dat dit niet zo is? Omdat ze vrouw is? Omdat ze misschien ooit – ergens in de toekomst – zou “willen beginnen aan kinderen?”

Genoeg over geschreven

De loonkloof tussen mannen en vrouwen. Er is genoeg over geschreven. Maar met erover schrijven alleen kom je er niet. In een tijdperk waarin discriminatie op de arbeidsmarkt wordt tegengegaan lijkt dit gedeelte minder prioriteit te krijgen. Natuurlijk, het is idioot om werknemers – man of vrouw – uit te sluiten op basis van geslacht, politieke voorkeur of seksuele voorkeur. Ook leeftijdsdiscriminatie is not done. De loonkloof is eigenlijk ook een voorbeeld van discriminatie. Deze is gebaseerd op geslacht.

Wat zou je ertegen kunnen doen? Dat is een lastige. Niet iedereen weet dat er sprake is van een loonkloof. Pas nadat cijfers bekend zijn geworden komt men in actie. Tussentijds is er niet veel mogelijk, zo lijkt het. Niet alle bedrijven en organisaties maken de beloningscijfers openbaar. Het controleren ervan is moeilijk. Bovendien speelt er nog iets anders een rol: over salaris wordt niet echt veel gepraat. Het is een moeilijk onderwerp, waarin je blijkbaar erg veel van jezelf bloot moet geven. Toch is dat een goed middel om uit te zoeken of je misschien als vrouw minder verdient dan je mannelijke collega’s.

Geld is een lastige kwestie. Wanneer ik kijk naar de diensten die ik aanbied (fotografie, schrijven, websiteontwikkeling en advies), dan merk ik dat andere zelfstandige ondernemers er alles aan doen om de kosten niet echt inzichtelijk te maken. Vandaar dat ik enige weken geleden ervoor gekozen heb de zaken eens anders aan te pakken. Op mijn zakelijke website tref je wel prijzen aan. Ik vind het belangrijk om transparant te zijn. Zelf heb ik nergens meer een hekel aan om via een soort speurtocht uit te zoeken hoeveel iets gaat kosten. Dat streven naar meer openheid lost geen loonkloof op. Daarvoor is veel meer nodig. In ieder geval een verandering in de samenleving.

Ja, het klopt dat veel vrouwen ervoor kiezen om na een zwangerschap minder te gaan werken. De zorg voor de kinderen komt in hun handen. We beschouwen het nog steeds als vanzelfsprekend dat de vrouwen dit doen. In mijn situatie was dit anders. Na de zwangerschappen van mijn wederhelft heeft zij minder gewerkt. Het was uiteindelijk deze Goede Huisvader, die ervoor koos om minder te gaan werken. Inmiddels combineer ik mijn werkzaamheden met de zorg voor mijn kinderen. Dat mijn wederhelft veertig uur per week werkt, maar haar geen slechte moeder. Geen carrière-bitch. Het maakt haar tot iemand die gebruik maakt van de mogelijkheden die haar geboden worden. Dat zouden meer dames moeten doen. Niet dat ik hiermee alle vrouwen richting de arbeidsmarkt verwijs en de mannen richting het aanrecht verwijs. Ik weet heel goed dat het soms niet mogelijk is. En daar speelt die loonkloof weer een rol. Wanneer een vrouw minder krijgt voor het werk dat ze doet, dan ontstaan problemen. Financiële problemen.

Ideale wereld

In een ideale wereld krijgt mijn dochter straks waar ze recht op heeft. Geen lager salaris dan haar mannelijke collega’s. Voordat het zover is, moeten de werkgevers eerst maar eens eerlijk zijn hierover. In plaats van zicht te verschuilen achter allerlei vermeende oorzaken, moet er actie ondernomen worden. Dat begint met de erkenning ervan. Daarna de stappen om dit op te lossen.

In de jaren tachtig en negentig werd er van alles aan gedaan om meer meisjes te bewegen om te kiezen voor exacte vakken (bètavakken). Doel was om de meisjes meer richting deze kant van de arbeidsmarkt op te krijgen. Dat offensief bleek misschien succesvol, omdat er meer meisjes kozen voor exacte vakken. Alleen loste het probleem niet op voor wat betreft de beloning die ze ervoor kregen. Dat is nog altijd zo. En dat is naar mijn idee een groot onrecht!

Bronnen

Vergelijkbare berichten