Het leerk zo mooi allemaal, passend onderwijs. Na de introductie ervan moest het allemaal weer goedkomen. Ieder kind zou een passende onderwijsplek krijgen. De praktijk wijst uit: het past niet. Daar weet ik alles over te vertellen.

Website

Voordat de website van Passend Onderwijs op 1 augustus gaat verdwijnen, citeer ik deze graag nog even:

“ Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.”

Mogelijkheden

Wat klinkt dat toch mooi. Uitgaan van de mogelijkheden die leerlingen hebben als het om een beperking gaat. Maar dat bereik je niet door gewoon maar een datum te prikken waarop een en ander geregeld moest zijn. Hiervoor moest voldoende geld gereserveerd zijn en moest bepaalde weerstand bij onderwijzend personeel weggehaald worden. Natuurlijk, het geld is ontzettend belangrijk, maar het valt en staat allemaal met de manier waarop leraren omgaan met de visie van de overheid in deze. Laten we maar stellen dat deze niet gebaseerd was op de gangbare situaties.

Passend onderwijs werkt…

Passend onderwijs werkt. Wanneer klassen niet groter zijn dan twintig leerlingen, de onderwijzer of onderwijzeres een of meer ondersteuners in de klas heeft en wanneer er niet bij iedere zorgaanvraag een leger van experts moeten aanschuiven. Ik overdrijf niet. Op het hoogtepunt van het avontuur van mijn oudste kind op de vrijeschool waren dit er negen of tien. Ik weet het niet meer precies, ik ben de tel kwijtgeraakt. Op de reguliere school waar hij begon waren dat er een stuk of zes. Reken dan nog beide ouders erbij en het is noodzakelijk een grotere vergaderruimte te boeken.


Het avontuur van mijn oudste kind is helaas tot stilstand gekomen op de vrijeschool. Nee, dat is niet de schuld van de vrijeschool. Dat is de samenloop van omstandigheden. Er zijn heel veel “wat-als-scenario’s” te bedenken, waaronder het scenario “Wat als de eerste school wel een programma gekozen had dat wel werkte tegen pesten?” Vorige week las ik dat veel van dit soort programma’s niet werken en dat scholen zich blijkbaar een bepaalde hooghartige houding mogen veroorloven om vast te houden aan methoden die niet werken. Het ministerie stelt geen voorwaarden en straft de scholen die pesten niet. Sterker nog, in geen rapport van de onderwijsinspectie van de Nederlandse scholen staat ook maar iets over het pesten. We moeten het doen met algemene cijfers.

Moedeloos

Als ouder sta je moedeloos aan de zijlijn en ziet dat jouw kind eruit wordt gehaald door zij die er kennis van zouden moeten hebben. Het komt zo vaak voor dat zij die gepest worden er door de school uitgehaald worden. Volgens de scholen om hen te beschermen, maar het lijkt een beloning te zijn voor het pestgedrag. Hoe vaak ik niet aan de intern begeleider van de eerste school van mijn kind gevraagd heb om eens op te houden de schuld neer te blijven leggen bij mijn kind ik ben de tel kwijtgeraakt. Net zoals alle experts die tot nu toe opgeroepen zijn. Op het speciaal basisonderwijs is dit aantal niet echt gedaald. Sterker nog, nu moeten we het doen met personele wisselingen. Dit maakt het voor ons als ouders niet alleen verwarrend, maar het is ook voortdurend hetzelfde vertellen. Dossiers worden zonder opgaaf van reden gesloten en dan moeten we opnieuw allerlei formulieren invullen. Zelfs wanneer wij als ouders niet de initiator zijn van dat waarvan de school wenst dat het uitgevoerd moet worden.

Lijkt niet te passen

Passend onderwijs lijkt niet te passen. Er is een gezegde, wanneer een vrouw naar een grotere stad verhuisd vanaf het platteland: “Je kunt het meisje wel van het platteland halen, maar je haalt het platteland niet uit het meisje.” Dat wil in dit geval zeggen: je kunt verlangen dat er “ineens” allerlei dingen veranderen, maar zolang er geen goede coaching is zal er geen verandering optreden. Je kunt niet verlangen van leraren dat alles ineens opgelost wordt. Zeker niet wanneer je als ouders voortdurend te horen krijgt dat er geen geld voor is. Potjes zijn er, maar blijkbaar worden die vergeten of zijn ze leeg voordat je ’t weet. Het gevolg: de rekening wordt neergelegd bij de ouders. Men vergeet even wat voor impact dit heeft.
Dat ik De Goede Huisvader ben (een huisvader met een knipoog), is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Omstandigheden waarvan ik passend onderwijs, wat niet past, de schuld geef. Passend onderwijs is voor mij een lege huls, waar nauwelijks in geïnvesteerd is.

Geen expert

Ik ben geen expert. Dat voeren de experts direct aan. Voor hen ben ik misschien de ‘zure’ ouder die het vast niet kan verkroppen dat mijn kind naar speciaal basisonderwijs moest overstappen. Dat kan ik wel. Ik zie dat leraren die op andere scholen lesgeven tegen zoveel beperkingen aanlopen. Beperkingen die ingegeven worden doordat men zoveel moet doen met zo weinig mogelijk middelen. Dat is de schuld van de overheid. Dat is wel de schuld van iedereen die stemde op de partijen die het beleid bepaalden. Denk daar maar eens goed over na!

Niet boos

Misschien ben jij er zelfs een van. Toch ben ik niet boos op jou, lezer van mijn blog. Ik ben boos op de politici die dit niet vermeld hebben in hun partijprogramma’s en die nog steeds vasthouden aan het idee dat er wel genoeg is gedaan en dat extra geld voor het onderwijs in Nederland niet noodzakelijk is. Dit zijn overigens dezelfde politici die ervoor zorgden dat de dividendbelasting verdween. Dat stond niet in een partijprogramma, maar kwam er “even tussendoor.” Was dat geld voor onderwijs ook maar iets dat er “even tussendoor” kwam.

Het past niet, dat passend onderwijs. En weet je wie degenen zijn die hierdoor het hardst gestraft zijn? Dat zijn niet de leraren – hoe groot de werkdruk en hoe gering de financiële middelen ook zijn. Het zijn ook niet de ouders zoals ik, die noodgedwongen hun baan op moesten zeggen (en daarmee een stabiel inkomen vaarwel moesten zeggen) en het zijn zelfs niet de partners – zoals Mijn Wetenschapper – die hierdoor extra moesten gaan werken. Nee, het zijn de leerlingen. Zij worden door dit alles zo ontzettend gestraft. Dan maakt het niet meer uit of je op een reguliere, vrije- of “speciale” school zit. En dat is, naar mijn idee, een grote, grote schande.
 
Dit artikel schreef ik naar aanleiding van dit bericht.

Vergelijkbare berichten