Dit artikel schreef ik destijds over de kroonprinses. Helaas is er sinds april 2018 op sommige punten weinig veranderd. De tekst uit dit artikel heb ik verder ongewijzigd gelaten.

Laat het duidelijk zijn, ik ben geen fan van het koningshuis. Ik vind dat de invloed op de democratie te groot is en dat het eigenlijk best wel veel kost. Dat is alleen niet de discussie die ik wil voeren. Ik wil een discussie voeren over een meisje dat zich niet kan verdedigen. Ondertussen is zij wel het mikpunt van spot van “helden” via social media. Dit blog is geschreven door een vader van een kind dat werd gepest.


Deze blog baseer ik op een artikel op de website van RTL Nieuws. Hierin komt ene Lisa aan het woord over haar uitspraak dat prinses Amalia te dik zou zijn. Het bericht kon ik niet terugvinden. Wel las ik de reactie van deze dame. Haar standpunt komt erop neer dat ze van mening is dat de prinses te dik is en dat er wel wat geld van het koningshuis besteed mag worden aan een goed voedingspatroon. Nu kunnen we nog steeds discussiëren over de kosten die het koningshuis met zich meebrengt, maar dan zijn we nog even bezig. Een andere discussie is in dit geval meer relevant. In het artikel van RTL Nieuws lees ik dat Lisa weet hoe het komt dat de prinses er anders uit ziet:

Lisa zou het liefst Amalia zelf spreken. “Dan zou ik tegen haar willen zeggen, meid ga fietsen, eet gezonder, ietsje minder chips.” Of zij precies weet wat Amalia wel en niet eet? “Nee, maar ik denk wel dat het zo is.”

Opvallend

Dat is natuurlijk opvallend. We denken alles te weten over deze prinses, zonder haar echt te kennen. We weten helemaal niet of ze zakken chips leeg eet en al doet ze dit wel, wat geeft anderen een vrijbrief om hierover te klagen. Vaak met anonieme accounts en onder het motto van vrijheid van meningsuiting. Dan gaat men even voorbij aan dat wat dit meisje niet kan: ertegen verweren. Ze is lid van de Koninklijke familie en door de constructie waarvoor destijds is gekozen, kan de vorst of een van zijn familieleden zich soms niet zo verdedigen als dat iedere andere burger dit kan. Dat lijkt de critici en zelfbenoemde experts niets uit te maken. Op de socials gaan zij gewoon door met waarmee ze bezig zijn: mensen de grond in te boren, zelfs wanneer het een prinses gaat. Of misschien juist omdat het een prinses is. Ze eigenen deze prinses toe, omdat dit een publiek figuur is.

Wanneer mensen zoals Lisa vervolgens door anderen aangevallen worden – ook die reacties zijn niet normaal overigens – dan volgt iets dat ik veel vaker gezien heb. Dan forceren zij zich in de rol van slachtoffer. Wat dat betreft is deze, zoals RTL Nieuws het omschrijft als, volwassen dame zich niet anders dan kinderen in de leeftijd tussen vier en dertien. Dit zijn de leeftijdscategorieën van kinderen die mijn kind in het verleden en momenteel pesten. Dat dit voortduurt, heeft vooral te maken met de manier waarop we in onze maatschappij omgaan met pesten. In het bijzonder scholen reageren hier niet doeltreffend op. Als het om mijn kind gaat wil je niet weten wat voor antwoorden ik heb ontvangen. Ik zou er een bingokaart van kunnen maken.

Mijn kind heeft een hoog IQ. Vaak zie je dan een verschil tussen emotionele en intellectuele ontwikkeling. Mijn kind is, wat je zou kunnen omschrijven als, speels. Dit is dus een vrijbrief voor pestgedrag. Althans voor twee van de drie scholen die hij tot nu toe heeft bezocht wel. Men noemt het nog net geen uitlokken. En dat is iets wat mensen zoals Lisa laten zien door woorden te gebruiken als “publiek figuur” in het geval van Amalia. Amalia is een publiekfiguur en dus is het gerechtvaardigd om tekeer te gaan tegen dit meisje.

Omgaan met pesten

De manier waarop we in dit land omgaan met pesten – ongeacht de persoon, leeftijd of wat dan ook – is idioot. Telkens moeten we horen dat het hier gaat om het vrije woord. Is het vrije woord gekoppeld aan het overschrijden van grenzen als het gaat om fatsoen? Of is het gerechtvaardigd om hen aan te vallen, die zich niet (zelf) kunnen verdedigen? En ja, het zijn aanvallen. Aanvallen kunnen ook plaatsvinden met woorden, laten we dat niet vergeten!

Maar waar het allemaal op neerkomt, is heel simpel: het is ‘stoer’ en vooral heel erg volwassen…

Afbeelding bovenaan deze pagina: Unsplash.
 
 

Vergelijkbare berichten