Fear Of Missing Out

Fear Of Missing Out

Ken je dat gevoel iets mis te lopen dat je eigenlijk niet mis mag lopen? Dat gevoel kennen we als Fear Of Missing Out (FOMO). Dat gevoel had ik tijdens een bijeenkomst over de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Mislopen

Fear Of Missing Out heeft niet alleen te maken met iets mis te lopen dat je uiteindelijk meer geld gaat kosten, zoals in dit geval. Nee, FOMO gaat verder dan dat. Het gevoel bepaalde informatie niet te weten of misschien zelfs bepaalde dingen in je leven mis te lopen. Dan gaat het natuurlijk om de dingen die je zou kunnen mislopen wanneer je geen beslissing neemt.

Wat klinkt het mooi: Er wordt iets aangelegd – in dit geval glasvezel – en dat is echt waarop je altijd al gewacht hebt. Tijdens een presentatie word je aangepraat dat dit echt nodig is en al het andere dat er al is, dat haalt het niet bij dit alles. Ga je af op de mooie woorden, dan ben je in staat om direct te tekenen bij het kruisje.

Vreemdelingen Legioen

Tekenen bij het kruisje en dan wat? In dit geval zit je vast aan een glasvezelnetwerk. Daarmee is niets mis. Het is niet alsof je tekent voor het Vreemdelingen Legioen. Tenzij ik iets over het hoofd zag in de algemene voorwaarden…

Ervan uitgaande dat je dus niet tekent voor deelname aan het Vreemdelingen Legioen teken je voor glasvezel. Let op, dit moet je doen voor een bepaalde datum. Doe je dit niet – hier komt het FOMO-gedeelte om de hoek kijken – dan loop je iets mis. In dit geval is dat extra kosten die je moet maken. 350 euro om precies te zijn. Tenzij je ervoor kiest om helemaal niemand toe te laten in je huis voor de voorbereiding van een glasvezelaansluiting. In dat geval bedragen de kosten 650 euro.

Nu weet ik niet hoe het precies zit met jouw bankrekening, maar in mijn (ons) geval is die 350 euro best een aanslag. Afwachten is geen optie, want je moet beslist hebben voor een bepaalde datum. Nee, je kunt daarbij niet zien of het aantal mensen dan benodigd is voor het laten doorgaan van het aanleggen al bereikt is. Dat weet ik, omdat ik ernaar gevraagd heb. Het antwoord was duidelijk: “Wij weten dat, u niet.” Dat is natuurlijk niet erg transparant.

Keuzevrijheid

Zet je dat even opzij, dan kom je uit op keuzevrijheid. Hoeveel keuze heb je momenteel wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van een abonnement bij Ziggo. Ziggo laat geen andere providers toe op het netwerk. Dan heb je nog steeds de keuze om voor een ADSL-aansluiting te gaan, via het netwerk van KPN. Voor dit netwerk geldt dat je keuze hebt uit meer dan een aanbieder (provider dus).

Kijk je naar glasvezelnetwerken, dan valt op dat er een aantal partijen in Nederland betrokken zijn bij de aanleg. Ja, het klopt dat de snelheid van glasvezel beter is wanneer het gaat om uploaden. Met downloaden zit je in de meeste gevallen wel goed, tenzij je kiest voor een ADSL-aansluiting die langzaam is. Dat is afhankelijk van hoeveel afstand er tussen je huis en de dichtstbijzijnde centrale zit. Niet iedereen woont naast een telefooncentrale.

Glasvezel, ook wel fiber of fibre genoemd, is een vezel van glas waardoor licht verstuurd wordt om signalen over grote afstanden te vervoeren. Het volledige technische verhaal zal ik je besparen. De snelheden die bereikt kunnen worden lagen in het verleden hoger dan wat er aangeboden werd via ADSL en kabel. Lagen, want sinds een aantal jaar kun je via Ziggo gebruik maken van een pakket waarbij je een snelheid aangeboden krijgt van 1 Gbps (gigabit per seconde). Dit houdt dus een gigabit per seconde in. De uploadsnelheid is echter nog steeds niet bijzonder hoog. Ook weer een technisch verhaal, wat ik je ook weer ga besparen.

De aanbieders van glasvezel in Nederland bieden snelheden die hoger uitkomen dan 1 Gbps. De vraag is of je dat echt nodig hebt. De reden waarom je voor glasvezel kiest heeft ermee te maken dat de download en upload snelheid gelijk zijn. Sluit je een pakket af voor bijvoorbeeld 500 Mbps (megabit per seconde), dan is dit voor zowel de download als uploadsnelheid.

“Ga ik zoveel uploaden?”

Nu denk je misschien: “Ga ik zoveel uploaden?” Dat is de vraag. Maak je met meerdere mensen gebruik van een internetverbinding, dan kun je soms tegen het probleem aanlopen dat er sprake is van snelheidsverlies. Dat zijn de bekende momenten waarop je verbinding even vastloopt. Nee, dan hoef je niet meteen je provider de schuld te geven. Dat je verbinding even niet goed werkt kan ook veroorzaakt worden door het Wi-Fi. Een slechte Wi-Fi-verbinding kan diverse oorzaken hebben. Niet altijd is dat te wijten aan het gebruikte modem.

Een huis of bedrijfspand kan aangesloten zijn op een glasvezelnetwerk via een glasvezelaansluiting. Nu wordt het een beetje ingewikkeld. Anders dan wat de aanbieders van glasvezel je willen doen geloven vindt er in Nederland al heel veel dataverkeer plaats via glasvezel. Zelfs wanneer je bijvoorbeeld in huis gebruik maakt van een ander type netwerkaansluiting (ADSL, kabel).

In sommige gevallen is het niet eenvoudig om een huis of bedrijfspand aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Dit wordt veroorzaakt doordat dit niet economisch rendabel is. De werkzaamheden die plaats moeten vinden staan dan in geen verhouding tot wat het oplevert. De aanbieders van de glasvezeloplossingen willen er natuurlijk aan verdienen. Vandaar dat er acties opgezet worden om bewoners van een bepaald gebied te bewegen om te kiezen voor glasvezel. Alleen wanneer een bepaald percentage van de bevolking mee doet, dan worden de werkzaamheden gestart. Daarbij speelt men dus in op de FOMO-gedachte. Stel je toch eens voor dat je dit zou mislopen? Wat zijn je alternatieven? Er wordt vooral ingespeeld op het idee dat men de enige aanbieder zou zijn. Daarnaast wordt – onterecht – gemeld dat het aan te leggen glasvezelnetwerk ‘open’ is voor andere aanbieders.

Keuzestress

Tijdens de bijeenkomst die ik bijwoonde kwam dit ook ter sprake. Men sprak over het vermijden van keuzestress. Vandaar dat er gekozen kon worden uit vier providers. Men vergat er even bij te vermelden dat twee van de providers behoren tot hetzelfde moederbedrijf. De keuzevrijheid zou er zijn na een periode van een jaar, wanneer er andere providers toegang zouden krijgen. Laat dat nu net een probleem zijn. Er moeten tussen de beheerder van het (glasvezel)netwerk en de providers afspraken gemaakt worden.

In de praktijk komt het erop neer dat de beheerder van een van de netwerken, DELTA Fiber, de eigen bedrijven presenteert als opties. Daarnaast worden enkele kleinere opties aangeboden. Bedrijven als KPN, T-Mobile Nederland, Tele2 en tal van andere aanbieders krijgen in de regel gewoon geen toegang tot het netwerk.

Hoe zit dat dan met het KPN-netwerk? Ik kwam een recent persbericht tegen hierover. Dit persbericht lees je hier. In een eerder bericht van RTL Nieuws lees je er meer over. In weer een ander bericht lees je overigens meer over de aspiraties van DELTA Netwerk (link).

Duidelijk is wel dat glasvezel ‘big business’ is voor de telecomproviders. In de strijd om de meeste aansluitingen is alles geoorloofd. Zelfs het inzetten van de FOMO-kaart. Stel je toch eens voor, dat je dit alles zou missen?

Gemeenten

De positie die de gemeenten innemen is hierin opvallend te noemen. Zij moeten vergunningen afgeven voor de aanleg van glasvezel. In de praktijk gaat het dan om het trekken van de kabels. Hiervoor moeten straten opengebroken worden. In de regel komt het niet vaak voor dat er in een straat meerdere glasvezelkabels liggen. In ieder geval niet van meerdere netwerkbeheerders. Nu gebeurde er ongeveer anderhalf jaar geleden iets bijzonders in de straat naast de straat waar ik woon. De straat waar ik woon komt uit op de straat waar anderhalf jaar geleden werkzaamheden plaatsvonden. We hebben het dan – ik heb het even uitgerekend via Google Maps – over een afstand van 650 meter. De straat werd deels opengebroken om een glasvezelverbinding aan te leggen naar een woonwijk die langs de A4 gebouwd werd. De werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht van KPN.

Tijdens de bijeenkomst georganiseerd door DELTA Netwerk kregen de aanwezigen te horen dat er in de regel geen twee kabels van twee providers in een straat gelegd zouden worden. Het is dus een verrassing of dat gedeelte dus wel of geen glasvezelaansluitingen kan krijgen. Daarover probeerde men mij gerust te stellen, toen ik hiervan melding maakte. Ineens werden de woorden afgezwakt. Nee, ik moest me geen zorgen maken en vooral voor 6 juli aanmelden. Want – FOMO – anders zou je misschien wel iets kunnen missen.

Niet openbaar

Waar eerder nog boekingsbedrijven op de vingers getikt werden omdat ze niet realistische voorstellingen gaven van beschikbare kamers, lijkt er geen strobreed in de weg te staan voor netwerkbeheerders van glasvezelnetwerken. Weten de inwoners van een bepaald gebied hoe hoog het exacte percentage is gedurende de wervingscampagne? Nee. Die cijfers zijn bekend bij de netwerkbeheerder. Zolang die cijfers niet openbaar zijn, is het onduidelijk en wordt daarmee echt ingespeeld op het idee om wat te missen. Stel je voor dat jouw aandeel ervoor kan zorgen dat het percentage wel behaald zal worden, hoe zou dat voelen? Wat nu wanneer dat percentage allang is behaald? Er zijn mensen die gerust die 350 euro betalen nadat de actie verloopt. Zelfs die 650 euro misschien. En heel misschien zijn er later acties waarbij je die aansluitkosten helemaal niet hoeft te betalen. Heel misschien, want dat weet je niet.

Een duidelijk antwoord op mijn vraag waarom er geen inzicht gegeven wordt in het exacte aantal aanmeldingen werd niet gegeven. Ook werd de vraag gepareerd over de aanbieders die beschikbaar zijn. Wel gaf men toe dat Caiway en Delta tot hetzelfde bedrijf horen. Gekscherend gaf ik daarop aan dat je dus de mogelijkheid had om te kiezen voor de Deltavariant of twee andere providers. Een daarvan levert overigens alleen internet en bellen (geen televisie) en de ander levert relatief dure pakketten ten opzichte van Caiway en Delta.

Grote bedrijven

Nu weet ik heus wel dat bepaalde providers die claimen onafhankelijk te zijn horen bij grotere bedrijven. Bekend is het voorbeeld van XS4ALL, dat jarenlang actief was onder de vleugels van KPN. Ook weet ik heus wel dat er een band is tussen T-Mobile en Tele2. Grote bedrijven hebben immers verschillende merknamen waaronder ze actief zijn. Het wordt een ander verhaal wanneer je een netwerk beschikbaar stelt en je het de consument vervolgens ‘makkelijker’ wilt maken. Het klinkt heel erg nobel, het vermijden van keuzestress. Zelfs binnen het aanbod van de vier providers voor consumenten moet je overigens nog door een wirwar van pakketten heen worstelen, voordat je een keuze kunt maken. Die heeft dat wel, die heeft dat weer niet. Dus toch keuzestress.

Nu is het voor mij best makkelijk om een keuze te maken. Niet iedereen in de zaal waar de voorlichtingsbijeenkomst gehouden werd beschikt over de nodige kennis. Zij gaan dus af op wat een voorlichter hen verteld. Dat het bijvoorbeeld een zeer groot probleem is dat er haperingen kunnen ontstaan tijdens het gamen. Inderdaad een leggy verbinding tijdens het gamen is waardeloos. De vraag is of iemand van een bepaalde leeftijd dat ook als een zeer groot probleem ervaart. Dat geldt ook voor het terugkerende idee dat je echt een probleem hebt wanneer je een kabelverbinding hebt en je buren ook gebruik maken van deze verbinding. Nu ben ik best actief op internet, net zoals mijn gezinsleden. Er stond tot op heden nog niemand boos voor de deur om te klagen dat ons gedrag snelheidsproblemen oplevert. Het kan voorkomen, maar hoeft niet. Toch is dit een van de argumenten die ik voorbij hoorde komen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Dit kwam een beetje over als het groter maken van iets voor sommige mensen niet eens een probleem is. Sterker nog, eerder op de avond staken aardig wat mensen hun hand op toen de vraag gesteld werd of men tevreden was over de internetverbinding.

Behoeften

Het idee om iets te missen wordt in dit geval gevoed door behoeften die er niet of nog niet zijn. Daarnaast borduurt men voort op de situatie zoals deze nu is. Dat bijvoorbeeld Ziggo bezig is met het verbeteren van de uploadsnelheid (langzaam, heel langzaam) meldt men zijdelings. Natuurlijk, glasvezel is ‘eerlijker.’ Je krijgt een bepaalde snelheid, ongeacht je download of upload. Dat is natuurlijk wat je wilt. Maar heb je het ook echt nodig?

Heb je het ook echt nodig?

Wanneer je een postcode vergelijking doet en daar komt uit dat je kunt beschikken over glasvezel, dan komen de mooiste snelheden voorbij. De vraag is of je echt een verbinding nodig hebt met de snelheid van 8 Gbps. Natuurlijk, je profiteert van een eerlijke(re) verbinding. De snelheden die aangeboden worden door aanbieders van ADSL-verbindingen halen het overigens niet bij deze snelheden. De vraag is allen: heb je het ook echt nodig.

De vraag of je iets echt nodig hebt werd tijdens de presentatie van gisteravond beantwoord door het tonen van een YouTube filmpje over mobiele telefoons (link). Volgens de organisatoren van de avond is dit hét bewijs voor het idee dat je soms niet goed weet dat je eigenlijk iets nodig hebt. Men vergat er even bij te vermelden dat er voor mobiele bereikbaarheid destijds geen oplossing was, anders dan bijvoorbeeld een Buzzer. Kortom, leuke poging, maar niet helemaal logisch wanneer je het kort daarvoor gehad hebt over supersnelle internetverbindingen.

Waar moet je op letten?

Of je wel of niet overstapt naar glasvezel is een eigen keuze. Wil je een eerlijkere verdeling tussen download- en uploadsnelheid, dan is glasvezel de beste optie. Het is alleen niet dé oplossing. Websites kunnen nog steeds traag zijn. Dit is afhankelijk van welke website je bezoekt. Is de website ondergebracht op een minder snelle server of is het een drukbezochte website? Dat probleem gaat zelfs glasvezel niet oplossen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat jij een snelle internetverbinding hebt. De persoon met wie je bijvoorbeeld een videovergadering houdt heeft dat mogelijk niet.

Dan is er nog het probleem met je interne netwerk. Voor het meest optimale resultaat zorg je ervoor dat de computers en laptops verbonden zijn met een ‘draadje.’ Dat is alleen niet altijd mogelijk. Wi-Fi kan een vertragende factor zijn. Bovendien: niet ieder apparaat kan aangesloten worden op het modem of de router via een netwerkkabel. Denk dan aan mobiele telefoons of tablets. Zelfs wanneer je een netwerkkabel gebruikt kan het voorkomen dat de verbinding niet optimaal kan zijn. Glasvezel zal hierin misschien niet de verandering brengen waarop je gehoopt had. Of juist wel. Dat is het lastige aan dit alles.

Nieuwe apparatuur, nieuwe kabels

Stap je over, dan moet je rekening houden met nieuwe apparatuur. In sommige gevallen zelfs een nieuwe kabel die je gaat gebruiken zodat je televisie kunt kijken. Waar Ziggo gebruik maakt van een coaxverbinding voor televisie bieden de andere providers zogeheten UTP-kabels aan. In de volksmond ook wel netwerkkabels genoemd. Dit kan inhouden dat je kabels moet aanleggen of verleggen. De vraag is dan of je dit zelf wilt doen of wilt laten doen. Stem dit goed af met de monteur die mogelijk bij je langskomt nadat je een nieuw abonnement afgesloten hebt.

“Slapend” abonnement

Als laatste nog even over het abonnement dat je afsluit. Tijdens de periode die ingesteld is om te bepalen of er voldoende mensen meedoen willen de aanbieders dat je een abonnement afsluit bij een van de geselecteerde providers. Dit zorgt er niet voor dat dit abonnement direct ingaat. Zie het als een ‘slapend’ abonnement. Pas nadat bekend is wanneer de oplevering van de glasvezelaansluiting plaats kan vinden wordt bekeken wanneer je kunt overstappen. Heb je in de tussentijd het pakket van diensten gewijzigd bij je huidige provider, dan bieden sommige aanbieders de mogelijkheid om pas echt over te stappen zodra dit ook kan. Stel je kiest ervoor om het abonnement de verhogen, dan is er sprake van een nieuw contract. Doorgaans ben je dan verplicht om de eerste termijn van dit contract (meestal een jaar) uit te zitten bij je huidige aanbieder. Tussentijds overstappen is dan niet mogelijk. Pas nadat de periode van een jaar voorbij is, kun je overstappen.

Goed om te weten is dat bij Ziggo prijswijzigingen in de toekomst (na 1 juli 2022) geen reden meer zijn om tussentijds over te stappen. In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat er jaarlijks een aanpassing plaats kan vinden van de prijzen.

Meer weten?

Wil je meer weten over glasvezel, dan is de website van het programma Kassa een goed punt om mee te starten: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/glasvezel-hoe-werkt-het-en-wat-heb-je-eraan.

Update 2023

Op 15 augustus 2022 werd bekend dat de Asterix-gemeente waarin ik woonachtig ben (zo noem ik de gemeente waarin ik woon vanwege de grootte en omdat deze is omgeven door grotere buurgemeenten) glasvezel krijgt. De deadline was op magische wijze verschoven, want er waren te weinig aanmeldingen. Ineens kreeg iedereen een kastje! Nou ja, bijna iedereen.

Inderdaad, ik koos ervoor om me aan te melden. Raar natuurlijk, wanneer je het bovenstaande leest. Niet wanneer je bedenkt dat Ziggo nog steeds een ding niet levert of wil leveren. Dat is gelijke download- en uploadsnelheid. Iets waarvan ik denk dat men dat moet leveren.

Heb ik me laten leiden door FOMO? Nee, ik heb een weloverwogen keuze gemaakt. Ik heb gekeken naar de opties die een voortzetting van het abonnement bij Ziggo in zouden houden.

Waar ik me aan heb gestoord: de leugens die verspreid werden tijdens de campagne. Uiteindelijk kregen ook mensen die geen aanmelding deden voor het kastje het bekende groene sprietje voor de deur. Zonder dat ze daarvoor iets hoefden te doen. Daarnaast heeft men geen eerlijkheid gegeven in hoeveel aanmeldingen er binnen waren gekomen en dat dit uiteindelijk toch niet zo belangrijk was.

Aan de andere kant: andere aanbieders zijn blijkbaar ook niet zo eerlijk. Zo heb ik al een telefoontje van KPN mogen ontvangen, die het had over werkzaamheden aan het netwerk, die nog sneller internet mogelijk zouden maken. Vanzelfsprekend ben ik op dit aanbod niet ingegaan.

Dan was er ‘ineens’ een sneller modem van Ziggo. Zomaar ‘ineens.’ Zonder dat daarom gevraagd werd. Aardig natuurlijk. Wel weer bijzonder. Waarschijnlijk noodzakelijk en geleverd aan meer mensen in Nederland. Om ervoor te zorgen dat de uploadsnelheid een upgrade kon krijgen. Daarmee is Ziggo nu ook bezig. Toch zal deze niet gelijk zijn aan de downloadsnelheid, zo heeft men al laten weten.

De werkzaamheden zijn overigens nog steeds niet afgerond. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer we aangesloten gaan worden. Jammer is dat er onvoldoende inzicht gegeven kan worden wanneer de aansluiting een feit kan zijn. Het lijkt erop dat groei een speerpunt is, informatievoorziening lijkt een beetje achter te blijven.

Afbeelding bovenaan deze pagina: Unsplash.

Vergelijkbare berichten