De Goede Huisvader

Internationale Voornaamwoordendag 2025

Datum

woensdag 15 oktober 2025

Tijd

Hele dag

Locatie

Wereldwijd
Wanneer: jaarlijks, derde woensdag van oktober.

Op woensdag 15 oktober 2025 is het Internationale Voornaamwoordendag. In het Engels spreek je van International Pronouns Day. Deze dag is er om aandacht te vragen, bewustwording te creëren en respect te vragen. De dag is er sinds 2018.

Hoe vaak komt het voor dat er een bewuste keuze wordt gemaakt om bij wijze van ‘grapje’ foutieve of verkeerde persoonlijke voornaamwoorden gekozen worden? Daar is helemaal niets grappigs aan. Dat kan pestgedrag zijn. Het kan ook intimidatie of discriminatie zijn. Het is niet de manier waarop je mensen accepteert of moet behandelen. Het valt in ieder geval niet onder een respectvolle behandeling.

Een dag als vandaag is hard nodig. Wil je er meer over weten, dan is het goed om eens met iemand te praten die gebruik maakt van die persoonlijke voornaamwoorden. Vraag op een normale manier hoe het zit. Durf je dit niet, zoek dan online naar de juiste informatie.

Als bedrijf, organisatie of instelling is dit een uitgelezen moment om nu eens niet een leuk bericht hierover op de socials te plaatsen. Het is een moment om heel kritisch na te denken of alles wel goed gaat intern. Doen ‘we’ het wel goed en wat zou voor verbetering in aanmerking kunnen komen?

Taalvernieuwing

Acceptatie en respect. Daar gaat het om op deze dag. Die zijn soms ver te zoeken. Zeker wanneer je bedenkt dat er volop nagedacht wordt over taalvernieuwing. Zijn duidingen als hen, hun en die wel de juiste keuzes? Moeten we niet kiezen voor bijvoorbeeld het Zweedse model en nieuwe woorden introduceren? Daar werden woorden als han en hon geïntroduceerd. Logisch, daar kende men geen hen. Of dat de juiste keuze is, moeten de personen zelf bepalen. Niet de mensen die hard schreeuwen dat het allemaal maar onzin is.

2018

De dag is er sinds 2018 en zal er waarschijnlijk nog wel even zijn. Wat doe jij op deze dag? Je bent niet verplicht om je persoonlijke voornaamwoorden te delen. Niemand verplicht je ergens toe. Wil je dat niet, dan hoeft dat niet. Anderen mogen niets van je verlangen. Alleen ziet de maatschappij dat soms – helaas – anders. Dan worden er soms fouten gemaakt, bewust of onbewust. Men gebruikt dan verkeerde persoonlijke voornaamwoorden en dat is soms moeilijk, erg moeilijk. Om maar niet te spreken van beledigend. Is er sprake van een bewuste keuze, dan kan dit ook voortkomen uit haat. Deze dag is ook bedoeld om daar aandacht voor te vragen. Zodat daar een einde aan kan komen.

Tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:woensdag 15 oktober 2025
  • Tijd: Hele dag