De Goede Huisvader

Internationale Voornaamwoordendag 2024

Datum

woensdag 16 oktober 2024

Tijd

Hele dag

Locatie

Wereldwijd
Wanneer: jaarlijks, derde woensdag van oktober.

Op 16 oktober 2024 is het Internationale Voornaamwoordendag (Engels: International Pronouns Day). Een belangrijke dag, die er sinds 2018 is, en waarop we eens goed moeten nadenken over persoonlijke voornaamwoorden en het belang ervan. Daarnaast is het een dag van acceptatie en respect.

Bewust verkeerd gekozen persoonlijke voornaamwoorden. Hoe vaak komt dat voor? Als ‘leuk’ bedoeld grapje? Of een bewuste keuze om iemand te pesten, te kleineren en zelfs te discrimineren? Het komt allemaal voor. In alle gevallen is het niet de juiste manier om met mensen om te gaan. Daarom is er deze dag.

Iedere andere dag

Het is geen dag waarop bedrijven en andere instellingen sier zouden moeten maken met de manier waarop ze hun medewerkers behandelen. Tenzij ze geleid worden door de personen om wie het gaat. Is dat niet het geval, dan zouden ze maar eens goed moeten nadenken op die dag of ze het echt goed doen. Dat kan overigens ook op iedere andere dag. Net zo goed als dat het correcte gebruik van persoonlijke voornaamwoorden op ieder moment van het jaar plaats kan vinden. Niet alleen vandaag.

Ben je er niet ‘klaar’ voor of snap je het niet, zoek dan achtergrondinformatie of vraag dan om meer informatie. Er zijn genoeg bronnen waar je uit kunt putten. Wanneer je het op een normale manier vraagt aan een betrokkene, dan zal die persoon het op een normale manier uitleggen. Reageer vervolgens dan ook op een normale, respectvolle manier.

Acceptatie en respect. Daar gaat het om op deze dag. Die zijn soms ver te zoeken. Zeker wanneer je bedenkt dat er volop nagedacht wordt over taalvernieuwing. Zijn duidingen als hen, hun en die wel de juiste keuzes? Moeten we niet kiezen voor bijvoorbeeld het Zweedse model en nieuwe woorden introduceren? Daar werden woorden als han en hon geïntroduceerd. Logisch, daar kende men geen hen. Of dat de juiste keuze is, moeten de personen zelf bepalen. Niet de mensen die hard schreeuwen dat het allemaal maar onzin is.

2018

De dag is er sinds 2018 en zal er waarschijnlijk nog wel even zijn. Wat doe jij op deze dag? Je bent niet verplicht om je persoonlijke voornaamwoorden te delen. Niemand verplicht je ergens toe. Wil je dat niet, dan hoeft dat niet. Anderen mogen niets van je verlangen. Alleen ziet de maatschappij dat soms – helaas – anders. Dan worden er soms fouten gemaakt, bewust of onbewust. Men gebruikt dan verkeerde persoonlijke voornaamwoorden en dat is soms moeilijk, erg moeilijk. Om maar niet te spreken van beledigend. Is er sprake van een bewuste keuze, dan kan dit ook voortkomen uit haat. Deze dag is ook bedoeld om daar aandacht voor te vragen. Zodat daar een einde aan kan komen.

Tijd

  • Tijdzone: America/New_York
  • Datum:woensdag 16 oktober 2024
  • Tijd: Hele dag