Een blog van een racistische vader

Een blog van een racistische bakfiets rijdende vader

Wanneer ik sommigen mag geloven, ben ik een racistische bakfiets rijdende vader, die zijn kinderen naar een school gestuurd heeft dat een broeinest is van racisme, anti-vaccers en omgeven is met onzinnigheden. Vandaar een blog van een racistische vader.

De afgelopen weken hebben veel ouders kunnen lezen wat anderen vonden van de vrijeschool. Het zijn broeinesten van racisme en anti-vaccers. Je zou als ouder echt gek moeten zijn, wanneer je jouw kinderen hier naar toe gaat sturen. Goed dan, tijd voor een blog van een racistische vader, die zijn kinderen naar de vrijeschool stuurde…
Laten we de definitie van racisme er eens bij zoeken:
ra·cis·me (het; o)
1 theorie die de superioriteit van een bep. ras verkondigt
2 discriminatie op grond van iemands ras
Bron: Van Dale
Laat ik even na gaan denken. Geloof ik in de superioriteit van een bep. (bepaald) ras? Geloof ik in discriminatie op basis van iemands ras? Zelf dacht ik van niet. Dat ik mijn kinderen naar een school stuur die gebaseerd is op de leer van Rudolf Steiner (een antroposofische grondslag) zorgt ervoor dat anderen mij weg mogen zetten als racist.
Lees je mijn blogs vaker (dank daarvoor), dan merk je dat er voor mij geen twijfel bestaat over racisme. Racisme is (samen met fascisme) een gevaarlijk iets. Iets dat de wereld niet zou mogen kennen. We voeden onze kinderen op volgens dit principe. Gelijkheid op basis van huidskleur, geloofsovertuiging, politieke voorkeur en geaardheid.
Toch ben ik een ouder die de kinderen naar een school stuurde die bol zou staan van racisme…
Ik stuurde mijn zoon naar een school die verder ging dan alleen maar cognitieve stimulatie. Dat deed ik overigens niet alleen. Dat deden we als ouders samen. We geloofden niet langer in de manier waarop er omgegaan werd met de problemen waar onze zoon mee kampte. Helaas was het al te laat. Pesterijen, trauma’s, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid zorgden voor het vastlopen. Zelfs op de vrijeschool.
Oh, dus het was niet de perfecte school?
Zeker wel. Alleen op dat moment niet meer voor onze zoon. Dochterlief gaat sinds haar vierde naar deze school. Het zal je misschien verbazen, maar de samenstelling van de klas waarin ze zit is echt niet volledig Nederlands. Ze zit in de klas met kinderen van verschillende achtergronden. Van deze kinderen leert ze hoe het is om een ander deel van de wereld te kennen.
Hoe zit het met het racisme in de leer van Rudolf Steiner?
Dat is een moeilijk verhaal. Een complex verhaal, dat gebaseerd is hoe men de wereld op dat moment zag. Vergelijk dit met het stripverhaal van Kuifje in Afrika. Vergelijk het ook met delen van de heilige boeken. In deze boeken komen passages voor waarvan we nu vinden dat deze niet zo geschreven hadden mogen worden. Toch wordt daarover niets gezegd. Nee, er wordt gewezen naar scholen die de afgelopen jaren een enorme groei hebben doorgemaakt.
De scholen waarover ik het heb dat zijn de vrijescholen. Maar dat geldt ook voor andere vormen van onderwijs. Denk dan aan Jenaplan, Montessori of Daltonscholen. Om er maar een paar te noemen. De groei van deze scholen is verklaarbaar en dat zal niet iedereen leuk vinden om te lezen.
Velen van ons kijken terug op de basisschool als een periode in de tijd waarin je kennismaakte met het leren. Er werden toetsen, dictees en overhoringen afgenomen. Afgezien van enkele momenten, lag de nadruk vooral op het cognitieve. Het artistieke kreeg veel minder aandacht. Althans, dat was bij mij het geval. We lazen ’s ochtends uit de bijbel, we maakten onze werkjes en tussendoor – in de pauzes – speelden we. Met vijf jaar zaten we in de eerste klas (groep 3). Dat we voor die tijd misschien erg jong waren om te leren, dat maakte niet uit. Bij mij maakte het overigens wel uit. Ik werd halverwege de tweede klas teruggezet naar de eerste klas. Een bijzonder vernederende ervaring.
Tegenwoordig willen we onze kinderen meer laten zien van de wereld. Er is meer dan alleen taal en rekenen. Ja, deze vakken zijn zeker belangrijk. Er is meer. De leer over hoe de omgeving is, aandacht voor muziek en dans. Kortom: creativiteit. Het is een stimulans om juist verder te willen leren. Om met elkaar te leren onderhandelen. Waarop ik dit baseer? Op de uitstroom van de kinderen van de school van mijn dochter. Ik zie hoe deze kinderen bezig zijn te ontwikkelen. Anders dan andere kinderen, maar zeker niet slechter presterend dan andere kinderen. Maar goed, het gaat niet om prestaties. Al vereist de maatschappij dit overigens wel.
Dus deze kinderen presteren niet?
Dat de kinderen op een andere manier onderwijs gekregen hebben wil niet zeggen dat ze niet presteren.
Uit de schoolgids van 2017/2018, de nieuwe stond nog niet op de website van de school, haalde ik de volgende gegevens:

30 leerlingen zijn uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs:
1 leerling met het niveau Praktijkonderwijs
3 leerlingen met het niveau VMBO-kader
5 leerlingen met niveau VMBO-t
5 leerlingen met niveau HAVO
16 leerlingen met niveau VWO, waarvan 3 gymnasium

 
Dit lijken mij heel normale cijfers. Maar ik ben geen expert. Ik ben tenslotte de vader die zijn kinderen naar een racistische school gestuurd heeft (waarvan een inmiddels een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt). En dan rij ik ook nog eens rond met een bakfiets…
Maar ja, het zijn de vakken die het ‘m doen, toch?
Ja, het zijn rare vakken op de vrijeschool hoor! Zo moeten de kinderen rekenen, krijgen ze taal (Nederlands), aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde. Echt bijzonder rare vakken. Ook krijgen ze gymnastiek…
Natuurlijk. Er zijn vakken die niet gegeven worden op een reguliere school. Nog steeds geen vakken die ook maar iets te maken hebben met racisme overigens. Denk dan aan heemkunde, dier- en plantkunde, meetkunde, mineralogie en de kunstzinnige vakken (euritmie, schilderen, tekenen).
Ik ben bevooroordeeld… 
Het kan niet anders. Ik ben gehersenspoeld. De kliek van vrijeschoolouders heeft mij te pakken gehad en ik ben onderdeel geworden van een sekte. Dat kan niet anders. Dat is hoe sommigen erover denken. Die denken dat je niet meer vrij kunt denken. Alles wat ik schrijf is een positief betoog over de vrijeschool. Dat lijkt mij nogal logisch, gezien ik deze blog wijd aan een tegengeluid van al die zichzelf benoemde experts die van mening zijn dat dit soort scholen een broeinest zijn van racisme. Sterker nog, dat je als ouder wel erg dom moet zijn om jouw kind naar zo’n soort school te sturen.
Nu is domheid of het meten ervan een lastig begrip. Zelf beschouw ik mij niet als dom. Ik heb geleerd over de wereld, over religies en over politiek. Simpelweg door me erin te verdiepen. Dat is ook wat er gebeurd op de vrijeschool. Daarin is de school niet anders dan andere scholen. Misschien gaat men op deze school zelfs nog een stapje verder. Hoeveel streng-christelijke scholen besteden aandacht aan andere denk- en wereldbeelden? Hoeveel van die scholen besteden aandacht aan andere religies?
Hoe zit het dan met het racisme?
Goed, goed, goed. Of liever: niet goed. Steiner heeft enkele rare dingen geschreven over Afrikanen en joden. Dingen die een Steiner 2.0 van anno 2019 zelf ook zou zeggen dat dit racistisch zou zijn. Dat klopt ja. Worden deze onderdelen van zijn essays nog actief gedeeld? Volgens de vermeende experts wel. Kinderen die naar de vrijeschool gaan worden geïndoctrineerd en gehersenspoeld. Datzelfde geldt voor de ouders. Niet alleen als het gaat om rassenleer overigens. Wij zijn namelijk allemaal tegenstanders van het vaccinatieprogramma. Dat programma zorgt voor autisme bij kinderen. Kinderen worden alleen maar zieker van dit vaccinatieprogramma. Misschien gaan ze er zelfs dood aan. Dat gaan ze overigens niet. De tegenstanders van het vaccinatieprogramma zijn er misschien wel op de school die mijn dochter bezoekt. Ik ken ze alleen niet. Net zo goed als dat ik de tegenstanders van het vaccineren op andere scholen niet ken. Ze zijn er wel hoor. Maar ze zijn niet per se verbonden aan de vrijeschool. Ik ben benieuwd waarop de conclusie gebaseerd is. Wat ik wel weet is dat er in de gemeenten met een lage (misschien wel te lage) vaccinatiegraad geen vrijescholen staan.
Maar, ik vergeet nu een belangrijk onderdeel: de rassenleer wordt niet als vak gegeven. Bovendien: antroposofie is niet alleen een leer over rassen. Verdiep je er maar eens in, dan merk je dat antroposofie meer is dan die passages die wat mij betreft verbrand zouden mogen worden.
Wat wil ik nu bereiken met dit alles?
In de eerste plaats ben ik het zat dat ik als ouder weggezet wordt als racist. De laatste keer dat iemand mij een racist noemde, leidde dit tot een discussie waar ik ook een blog over schreef. Daarnaast verwijt ik zij die zo geschreven hebben over de vrijeschool dat ze onvoldoende besef hebben waarover ze het hebben. Ook ben ik van mening dat het makkelijk scoren is. Websites en blogs zie ik vaker van dit soort semiprofessionele artikelen van elkaar overnemen. In marketingtermen spreek je dan van Goed voor de SEO. Dat is het voor een deel waarschijnlijk ook: scoren door goed gevonden te worden. Dan neem je soortgelijke artikelen op. Dat is immers Search Engine Optimization. Daar doe ik nu overigens ook netjes aan mee: ik schrijf over iets waar misschien veel gezocht naar wordt. Jammer voor de tegenstanders. Ditmaal is het een ander “geluid” dat ik laat horen.
Zo, omdat het vakantie is mogen mijn inmiddels ontaarde kinderen later naar bed. Voordat ze naar bed gaan, dan lees ik ze natuurlijk nog even voor uit de geweldige klassiekers over blanke superioriteit… Om ze vervolgens overigens uit te leggen dat voor racisme geen plaats mag zijn in deze wereld.
 

Wat is de vrijeschool?

In tegenstelling tot wat sommige ouders denken is de naam van dit type onderwijs geen synoniem voor het zelf bepalen van lesstof of invulling van lessen. De naam vrijeschool verwijst naar vrij van overheidsbemoeienis. De naam kwam tot stand dankzij de positie die deze scholen innamen. Men koos ervoor om een andere koers te varen, zonder overheidsbemoeienis en gestoeld op de antroposofische leer.
Naarmate de jaren vorderden moesten ook de vrijescholen voldoen aan de Nederlandse regelgeving. Dit maakt de scholen niet helemaal “vrij” meer. Je zou kunnen stellen dat de naam misschien een andere betekenis gekregen heeft: vrij om les te volgen op een manier die geest en lichaam stimuleert. Om te worden tot wat je eigenlijk al bent.
Lees meer over wat de vrijeschool nu precies is.


Op de foto bij dit bericht: het Goetheanum in Dornach (Zwitserland).
Lees meer via deze link.
Bron afbeelding: Wolfgang Sojer via Pixabay

Geef een reactie