Vrijeschool

Hoewel er een aparte categorie Onderwijs te vinden is op deze website, besloot ik dat het een goed idee was om een aparte categorie aan te bieden voor mijn berichten over het vrijeschoolonderwijs.

Sinds 2015 zijn we bekend met het vrijeschoolonderwijs. De periode dat mijn zoon op de vrijeschool zat is inmiddels voorbij. Hij bezoekt een school voor speciaal basisonderwijs. Mijn dochter gaat nog steeds naar de vrijeschool in Leiden.

Omdat het type onderwijs anders is dan het reguliere onderwijs, is een aparte categorie dan ook op zijn plaats. Lees daarom alles wat ik te melden heb over het vrijeschoolonderwijs.

Vrij?

Even een mythe uit de wereld helpen: het woord vrij in vrijeschool houdt niet in dat leerlingen maar vrij zijn om te doen en laten wat ze willen. Vrij hield oorspronkelijk in dat de scholen vrij waren van overheidsbemoeienis. Dat is inmiddels verleden tijd. Ook de vrijescholen moeten zich richten op de regels van de overheid. Dat de naam nog steeds gebruikt wordt is niet verkeerd. Vrij kan namelijk ook inhouden dat je vrij bent om je te ontwikkelen tot iets waarmee je in balans bent. Niet alleen focussen op het cognitieve, maar ook op het expressieve. Er is immers meer dan alleen maar taal en rekenen. Dat zijn ook belangrijke vakken, dus worden ze ook gegeven op de vrijeschool. Er is alleen meer dan dat.

Je zou kunnen zeggen dat de vrijeschool een aparte plaats inneemt in onderwijsland. Dat is niet helemaal zo. Er zijn meer schoolsoorten die ander onderwijs aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan Daltononderwijs of Montessorionderwijs. Toch zijn de verschillen tussen deze onderwijstypen zo groot, dat er ook binnen het bijzonder onderwijs een onderscheid gemaakt moet worden.

De leer van de vrijeschool is gebaseerd op de antroposofische leer van Rudolf Steiner. In het buitenland dragen dergelijke scholen de naam Waldorf. Een verwijzing naar de allereerste school die door Steiner werd gestart (1919) in Stuttgart. De school richtte zich op de kinderen van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek. Het zou uitgroeien tot een zeer populaire onderwijssoort. In Nederland komen er jaarlijks nieuwe scholen bij. Dat geldt ook voor het buitenland.

Een blog van een racistische bakfiets rijdende vader

Een blog van een racistische vader

De afgelopen tijd is er een aantal maal geschreven over vrijeschoolonderwijs. Deze scholen zijn een broeinest van racisme en anti-vaccers, volgens “experts.” Tijd daarom voor een ander geluid. Een blog van een racistische vader.

Drama kastje

Drama kastje

Een studiedag was volgens mijn dochter hét perfect moment om eens na te denken over dingen die ze nog niet eerder uitgeprobeerd had. Zo kwam ze een doos tegen met een kastje dat zelf in elkaar gezet kan worden. Gekregen voor haar verjaardag. Een drama kastje om precies te zijn…

Lees verder »Drama kastje