Aanpassingen zijn niet altijd een slecht idee. Aanpassingen kunnen soms ook leiden tot rare situaties. Zeker wanneer het aankomt op aanpassingen die gebaseerd zijn op iets dat ons niet aanstaat. Dan is het aanpassen iets dat een negatieve klank krijgt.

Nee, ik doel niet op de discussie omtrent de viering van Sinterklaas (ik noem bewust geen namen). Het is mei en laten we maar even wachten met deze discussie tot in ieder geval ná de zomervakantie. Daarover gesproken, deze komt eraan. Nog ongeveer een maand, dan is de eerste regio aan de beurt. Voordat het zover is, zijn veel kinderen uit groep acht (of de zesde klas wanneer je vrijeschoolonderwijs volgt) betrokken bij iets moois en speciaals: de musical die de afsluiting vormt van het schooljaar. Dit moet een mooie ervaring zijn.

Musical

Wat even zo mooi is, dat is het idee om kinderen dingen zelf te laten beslissen als het om deze musical gaat. Kinderen van de Anninksschool uit Hengelo (Overijssel) hadden zo’n mooi idee bedacht voor deze musical.

“Standaardwaarden”

Waar veel musicals geschreven zijn op basis van de “standaardwaarden” als het om een gezin of relatie gaat, besloten deze leerlingen het anders aan te pakken. Je leest hierover meer in het artikel van Tubantia, de enige krant die de directeur van de school kon interviewen.


Sinds het bekend worden van dit nieuws, kreeg de directeur veel mensen over zich heen. Sommige reacties op social media gaan, zoals vaker het geval is, wel heel erg ver. Toch is het allemaal erg “raar.” Ik druk mij voorzichtig uit, want ik wil niet beticht worden van dezelfde manier van het leveren van kritiek zoals anderen dit deden.

Respecteren

Het respecteren van anderen is een belangrijk onderdeel van de waarden en normen die we onze kinderen mee moeten geven. Respect moet er ook zijn voor zij die toegeven aan wat zij voelen. Dit kan variëren van geloofsovertuiging, politieke voorkeur en seksualiteit. Dit zijn zaken die je niet weg mag stoppen. Toch wordt vaak verlangd – als het om dat laatste gaat – dat men dit wel even “verstopt.” Dat men blijkbaar op bepaalde momenten niet mag zijn wat men is. Dit is iets dat wij onze kinderen van kleins af aan geleerd hebben. Een meisje kan verliefd worden op een meisje, een jongen op een jongen. Wanneer ze ouder zijn, dan kunnen ze zelfs met elkaar trouwen. Toch lijkt onze samenleving op sommige punten niet zo tolerant te zijn. Althans, wanneer religie om te hoek komt kijken. Nee, ik doel niet eens op Jehova’s.

Alle religies

Het komt binnen alle religies voor. Overigens niet bij iedereen. Het is de manier waarop je kijkt naar de wereld en je niet wilt verschuilen voor dat wat onze wereld “maakt” tot wat het is. Een levensles die ik voortdurend bespreekbaar maak. Mijn kinderen worden geleerd dat je niet zomaar een veroordeling klaar moet hebben liggen. Geef alles een eerlijke kans, maar wees niet te gemakkelijk. Er zijn voorbeelden van zaken die eigenlijk geen respect verdienen. Denk bijvoorbeeld aan geweld of onrecht. Dit is alleen geen onrecht. Althans, de keuze van de kinderen van deze school is geen onrecht, maar de beslissing van de schooldirecteur is dit wel. In een poging om iedereen tevreden te stellen, heeft hij besloten tot een aanpassing. In dit geval gaat de directeur voorbij aan waar de Jehova’s voor staan. Er is genoeg aan te merken op de manier waarop deze groep gelovigen de wereld denkt te willen “veroveren.”  De standpunten van deze religieuze groep, door sommigen een sekte genoemd (zover wil ik niet gaan), zijn nu niet echt vooruitstrevend. Maar dat geldt voor meer religies. Niet allemaal en niet iedereen die “gelovig” is doet dit.

Zou jij dezelfde manier van respect terugkrijgen?

Eigenlijk komt het allemaal neer op een belangrijke vraag die je moet stellen: zou jij dezelfde manier van respect terugkrijgen? Is dit niet zo, dan zou je dus de vraag moeten stellen: Wat doe je? Dat had de schooldirecteur in kwestie misschien ook moeten doen, het stellen van deze vragen…
 

Bevalt het niet, dan passen we het toch aan? Liever niet (altijd). 

Vergelijkbare berichten