Deze week staat in het teken van pesten. Van 17 tot 21 september is het de Week tegen pesten. Hoewel recente cijfers een daling van het aantal gepeste kinderen laten zien, is het nog altijd niet iets dat opzij geschoven mag worden. Vandaar een open brief aan alle ouders over pesten. In het bijzonder richt ik mij op ouders van kinderen die pesten.

Ik weet dat jullie bestaan. Ook weet ik dat het moeilijk is om toe te geven dat jouw kind behoort tot een groep van kinderen die bepaald gedrag laten zien. Gedrag dat niet acceptabel is. Tenzij je van mening bent dat pesten iets is dat hoort bij opgroeien of het kleiner maakt dan dat het is. Of was het groter maken? Misschien is pesten volgens jou iets dat te groot wordt gemaakt. Pesten zal allemaal wel meevallen. Uiteindelijk zal het wel overgaan. We moeten ons daarom druk maken over andere zaken.

Toch denkt niet iedereen er zo over. Er is zelfs wetenschappelijk bewijs dat pesten een grote impact kan hebben. Ongeacht wat jij als ouder misschien van vindt. Dat is jouw mening. Natuurlijk heb je daar recht op. Je kunt zeggen dat het allemaal overtrokken is. Misschien ben je nog steeds van mening dat jouw kind niet “zo erg” pest.

Vroeger tijden

Pesten is een verwijzing naar vroeger tijden. De ziekte om precies te zijn. Deze ziekte was eeuwenlang het slechste wat iemand kon overkomen. Vanuit deze gedachte werd een bepaald gedrag omschreven als iets ergs; een ziekte. Tegenstanders voeren meteen aan dat pesten niet leidt tot doden. Is dat wel zo? Zeker! We kennnen allemaal de verschrikkelijke voorbeelden van kinderen die ervoor kozen een einde te maken aan het pesten door uit het leven te stappen. Zeker, die voorbeelden zijn er. Ontkennen is zinloos.

Niet kleiner

Ben jij die ouder die een kind heeft dat andere kinderen pest, dan is het verstoppen of luchtiger maken geen optie. Pesten is niet kleiner, omdat jij er minder waarde aan toe wilt kennen. Ervoor weglopen of de signalen negeren is geen optie. Keer de situatie eens om: Wanneer jouw kind gepest wordt, dan …

Wanneer jouw kind gepest wordt, dan moet je toezien hoe anderen jouw kind verbaal of fysiek pijn doen. Vergeet niet: woorden doen pijn. Wanneer jouw kind gepest wordt, dan zie je van tijd tot tijd een lichtje doven. Vergelijk het met een lichtje, want ieder kind is in staat om te stralen.

Gehoord worden

Bovenal: wanneer jouw kind gepest wordt, dan wil je gehoord worden. Zaken afdoen als “onzin” of “het zal wel meevallen”, die zijn niet alleen onlogisch. Ze zijn ook ronduit onbeschoft. Toch komt het voor. Ook komt het voor dat juist zij die een beslissing zouden moeten nemen over het nemen van maatregelen om het pesten te stoppen ervoor kiezen om juist het kind dat gepest wordt eruit te pakken. Om dit kind te beschermen tegen de groep wordt ervoor gekozen dit kind op een speciale manier te behandelen. Hiermee winnen zij die pesten.

In sommige gevallen weet je als ouder misschien helemaal niet dat jouw kind pest. Niet ieder kind is in staat om te vertellen over te pesterijen. Banggemaakt door anderen, kan het kind besluiten er niets over te vertellen. Maakt het niet weten van pestgedrag van jouw kind je tot een slechtere ouder? Maakt het wel weten je tot een slechte ouder? Nee. Kinderen kunnen pesten, hoe verschrikkelijk dit ook is. Essentieel is het goed blijven kijken naar signalen die erop wijzen dat jouw kind pest.

Negatiefs

Natuurlijk wil je als ouder helemaal niet dat jouw kind geassocieerd wordt met zoiets negatiefs als pesten. Misschien ga je zelfs zover, dat je van mening bent dat het geoorloofd is. Iets met “van zich af bijten.” Realiseer dan dat het pestgedrag een echo heeft. Hiermee bedoel ik dat het jaren kan duren voordat wat kapot is gemaakt – dat is wat er plaatsvindt, geloof mij maar – opgebouwd kan worden. Soms is het niet mogelijk meer om op te bouwen wat kapot is gemaakt. Zelfs met woorden.

Jouw kind kan pestgedrag vertonen. Misschien omdat het leuk is om mee te doen met de rest. Of misschien komt het voor uit onzekerheid. Er zijn genoeg redenen te bedenken. En ja, zelfs die verschrikkelijke reden. Eentje waar je als ouder liever geen kennis hebt willen nemen.

Als ouder zie je graag het positieve in jouw kind. Je roemt het voor de tekeningen die het maakt, de liedjes die het zingt of andere leuke dingen. Pesten is geen leuk ding. Ik moet de eerste ouder nog horen die het kind aanspoort tot pesten. Misschien wel tot geweld, door het op het hart te drukken dat het kind maar van zich af moet bijten. Geen goed idee overigens. Geweld leidt alleen maar tot meer geweld. Daarmee zeg ik niet dat geweld richting jouw kind is toegestaan. Begrijp me niet verkeerd!

“Naars”

Als ouder zie je liever niet dat er iets “naars” te vinden is bij jouw kind. Helaas heb ik moeten vast stellen dat er soms wel iets “naars” te vinden is bij sommige kinderen. Er zijn dan nauwelijks redenen waarom het kind zou gaan pesten, anders dan dat het waarde haalt uit het pesten. Een soort boost geeft dit tot gevolg. Noem het geldingsdrang of de behoefte om te domineren. Er zijn waarschijnlijk experts die het beter weten. Dat ben ik niet en jij als ouder van een kind dat pest ook niet. Deze experts helpen je met het zoeken naar een oplossing. Een einde van dit pestgedrag. Dat is nodig, al denk je misschien nog steeds van niet. In dat geval kan ik nog vele woorden gebruiken om te vertellen waar het om gaat: pesten is iets dat zorgt voor zoveel negatiefsDan gebruik ik nog milde termen.

Ben jij echt die ouder die ermee kan leven dat jouw kind anderen pest? Stel jezelf deze vraag eens en geef dan eens eerlijk antwoord…

Foto: Pixabay

Vergelijkbare berichten