De Goede Huisvader

Belangrijke informatie

Over je privacy

Privacy is belangrijk! Daarom is er een privacyverklaring. Daarnaast is er een aparte cookieverklaring beschikbaar.

Wie?

Met wie heb je eigenlijk te maken? Dat lees je in het colofon van deze website.

Over voorwaarden en betalen

Algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden voor de diensten en producten van De Goede Huisvader?

Hoe betaal je?

Wat zijn de betaalmethoden die aangeboden worden?

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is van toepassing. Er gelden alleen wel aanpassingen hierop.

Over de btw-vermelding

Waarom bedragen inclusief btw?

Over de website

Protocol meldplicht datalekken

Wat is er belangrijk in het geval van een datelek?

Vermeldingen op de website

Hoe zit het met de vermeldingen die betrekking hebben op afbeeldingen en video's op deze website?

Verwerkingsregister

Hoe ziet het verwerkingsregister eruit?

Tot slot...

Niet geheel onbelangrijk: de disclaimer van deze website. Wat mag je wel, wat mag je niet?