Er zijn in Nederland 248 scholen die de titel excellente school mogen voeren. Houdt dit in dat er slechts 248 scholen bijzonder genoeg zijn om zich excellent te noemen?

Introductie

De introductie van deze titel in 2012 leverde tot nu toe een aantal van 248 scholen op die het titeltje mochten voeren. Verantwoordelijk voor de toekenning is de Onderwijsinspectie. Dat lijkt op het eerste oog prima, ware het niet dat een school excellent genoemd mag worden, wanneer men in een onderdeel uitblinkt. Dat andere onderdelen misschien helemaal niet zo goed scoren, dat lijkt minder belangrijk. Opvallend detail: de scholen nomineren zichzelf, waarna de Onderwijsinspectie een en ander uitzoekt en voor de periode van drie jaar deze school als zodanig bestempeld.

Niet iedere school

Niet iedere school krijgt het label toegekend. Sommige scholen doen eenvoudigweg niet mee, anderen worden door de Onderwijsinspectie niet als zodanig gezien. Zijn deze scholen dan minder? Moet je altijd kiezen voor een school die het label wel kreeg?

We zijn goed in het labelen. Of het nu gaat om een bepaalde aandoening of het typeren van gedrag. Als het gaat om onderwijs moet je voorzichtig zijn. Een label toekennen aan een school op basis van slechts een meting is geen goed idee. Toch ziet de Onderwijsinspectie dit anders. Ondanks een oproep van de VO-Raad. Voorzitter Paul Rosenmöller liet in het televisieprogramma Kassa (VARA) weten af te willen van dit label. Eigenlijk kan ik mij wel hierin vinden. Het schept verwachtingen, zowel voor de scholen die het label bezitten als voor de scholen die dit label niet bezitten.

Verwarring

Het in standhouden van een dergelijk label zorgt niet alleen voor verwarring, het zorgt ook nog eens voor iets anders: concurrentie. Willen we dat Nederlandse scholen met elkaar concurreren? Komt door de concurrentie – dus het “gaan” voor de mooie cijfers – niet dat in gevaar waar het om gaat: het bieden van goed onderwijs? Los van deze vraag is er de vraag waarom scholen met elkaar moeten concurreren. Moet dat? Is dat een gewenste situatie? Waar zal dit toe leiden?

Onderwijsinspectie

Het duurt nog even voordat mijn oudste naar het voortgezet onderwijs zal gaan. Er zal een periode volgen van het kijken naar verschillende scholen. Het label zal ik negeren. Waar ik wel naar kijk is wat er te vinden is in de rapporten van de Onderwijsinspectie. Er staat namelijk meer in deze rapporten dan dat de school excellent is. Ook ben ik van plan kritisch te kijken naar wat er aangeboden gaat worden op de open dagen van de scholen. Maar bovenal: ik luister naar mijn oudste (en daarna mijn jongste wanneer het voor haar zover is). Het goede gevoel moet er zeker niet alleen bij de ouders zijn. De kinderen zijn net zo belangrijk. Samen maak je op basis van dit alles daarna een weloverwogen keuze. Het is de eerste van een serie keuzes, die bepalend kunnen zijn voor de rest van het leven. Maar laten we eerlijk zijn, dat is de keuze voor de basisschool eigenlijk al. Laat ook deze scholen overigens ook in aanmerking kunnen komen voor het label. Datzelfde geldt voor onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs.

Visie

Wil je toch afgaan op dit label, prima. Verwacht alleen niet dat het dan allemaal in orde is. Laten we hopen dat de kritiek op het labelen ertoe zal leiden dat ook de Onderwijsinspectie de visie hierop zal veranderen. Wil men het systeem in stand houden, dan is het beter om te kiezen voor een systeem waarop het label alleen gegeven kan worden aan een school die op alle punten goed scoort. Naar mijn idee zal het aantal dan veel minder groot zijn. Dat is niet erg. Het is goed om te kijken naar verbeterpunten in plaats van achterover te leunen op basis van een label.

Vergelijkbare berichten